Intervju

Samir Jodanović, direktor razvojne agencije USK-a
Posebna pažnja poklanja se ženskom poduzetništvu
Bez učešća žena u radnoj snazi jedne zemlje nema stvarnog ekonomskog napretka
Muhamed Bekto, v.d. direktora Službe za zapošljavanje KS-a
Ideje koje će olakšati poslovanje poduzetnicima
Predstavljene nove prostorije projekta "15do3"
Muamer Bandić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH
Poduzetništvo usmjereno ka ženama je jedan od načina aktivacije ove radne snage
Jovan Marjanović
BiH svijetao primjer rodne ravnopravnosti u filmskoj industriji
Izložba Alise Teletović
Ko je tu neka dođe i kaže zdravo
Huriye Serter, predsjednica Udruženja poslovnih žena IZIKAD
Ženama treba pružiti više mogućnosti
Gender Centar Federacije BiH
I dalje se suočavamo sa novim oblicima diskriminacije na temelju spola