Analiza

Povećanje za 31.8 posto
Koliko BiH proizvodi južnog voća i maslina?
Samir Jodanović, direktor razvojne agencije USK-a
Posebna pažnja poklanja se ženskom poduzetništvu
Bez učešća žena u radnoj snazi jedne zemlje nema stvarnog ekonomskog napretka
Muhamed Bekto, v.d. direktora Službe za zapošljavanje KS-a
Ideje koje će olakšati poslovanje poduzetnicima
Predstavljene nove prostorije projekta "15do3"
Rast prihoda od 1.21 posto
Dobri rezultati malih i srednjih poduzeća
Muamer Bandić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH
Poduzetništvo usmjereno ka ženama je jedan od načina aktivacije ove radne snage
Podaci Agencije za rad i zapošljavanje BiH
Smanjena nezaposlenost u FBiH
Istraživanje EBRD-a
Zapadni Balkan i Gaza imaju najviši stepen emigracije