Back

20 godina konvertibilne marke

Marka je štampana u tiražu od 10.000 primjeraka s nominalnom vrijednošću od 1,50 KM. Autor ovog filatelističkog izdanja je dizajner BH Pošte Tamer Lučarević. BH Pošta je izdala i FDC koverat u tiražu od 150 primjeraka u vrijednosti od 2,00 KM. 

 
Na ovaj način BH Pošta je kao društveno odgovorna kompanija, čija su filatelistička izdanja velikim dijelom posvećena obilježavanju značajnih datuma i jubileja u Bosni i Hercegovini, dala svoj doprinos u obilježavanju 20 godina od uvođenja konvertibilne marke kao jedinstvene novčane valute naše države
Guverner Centralne banke BiH Senad Softić kazao je kako konvertibilna marka obilježava značajan jubilej, 20 godina od puštanja prvih novčanica u opticaj.