Back

Aida Zubčević jedna od četiri dobitnice Oxfam svjetske nagrade za ekonomsko osnaživanje žena

Obilježavajući Međunarodni dan žena, Oxfamov HUB Znanja za ekonomsko   osnaživanje žena, svake godine dodjeljuje nagradu liderkama prepoznatim u njihovoj zajednici.

Ove godine Oxfam je, birajući između 43 žene u 32 zemlje svijeta (pogledajte sve nominovane žene), za jednu od dobitnica ove svjetske nagrade odabrao Aidu Zubčević, predsjednicu Udruženja poslovnih žena u Bosni i Hercegovini.

Udruženje se posvetilo radu sa ženama iz ruralnih područja u borbi protiv diskriminatornih praksi, radeći na osnaživanju i obrazovanju žena, kako bi ostvarile svoja ekonomska prava. Osporavanjem tradicionalnih normi i stvaranjem jakih partnerskih odnosa sa parlamentarkama, Aida Zubčević i njene kolegice rade na razvoju Strategije za razvoj ženskog poduzetništva, koja treba dovesti do poboljšanja socijalnog statusa žena a samim tim i do ekonomske dobrobiti cijele zajednice.

Aida Zubčević je osim Udruženja, izgradila i platformu sa jasnom adresom gdje vizionarke , osim svakodnevnog ohrabrenja, mogu dobiti upute i obuku, kao i punu podršku za pokretanje i razvoj svojih preduzeća, bez obzira na sektor ili područje iz kojeg dolaze. Tako će i ove godine oko stotinu poduzetnica iz regiona imati priliku da od 23. do 25. maja učestvuje u Danima ženskog poduzetništva radeći na jačanju ženskog poduzetništva kao neiskorištenom ekonomskom potencijalu naše zemlje.

Bez obzira na značajan napredak u promociji rodne ravnopravnosti, ostaje strukturalna prepreka za ekonomsko osnaživanje žena u neravnopravnom svijetu. Zajedno sa Oxfamom, Udruženje poslovnih žena u Bosni i Hercegovini, u sklopu projekta FAI – Inkluzivni poljoprivredni lanci za održivi razvoj ruralnih područja u Bosni i Hercegovini i Albaniji, koji finansira Intesa SanPaolo Banka, radi na kreiranju izrade prijedloga za praktične politike (policy paper)  i na kampanji podizanja svijesti kada se radi o nejednakosti u ruralnim područjima Bosne i Hercegovine. Želja nam je da pokažemo da je moguće postići ekonomsko osnaživanje žena, da je potrebno da muškarci i žene rade podjednako i zajedno, razvijajući ekonomiju za sve ljude a ne samo za one bogate.

Winnie Byanyima, izvršna direktorica Oxfam International, na Međunarodni dan žena objavit će imena četiri pobjednice koje rade na jačanju ekonomskih mogućnosti za žene, pružajući ženama dostojanstveniju i važniju ulogu kada se nađu na tržištu rada, ali i na društvenim i političkim promjenama koje će ženama omogućiti ostvarivanje ekonomskih prava. Mijenjajući ekonomska prava u našoj državi, mijenjamo i tradicionalne norme, utječemo na diskriminaciju žena omogućavajući svakoj djevojčici da sanja i ostvari iste snove kao i svaki dječak.