Back

Banke u BiH spremne za primjenu Bazel III standarda

 

– Poenta Bazela III jeste da se bankarski sektor svijeta, Evrope pa i BiH pripremi za buduće potencijalne krize, a ako do njih dođe da sistem bude toliko spreman da te krize nemaju uticaj na širu privrednu sliku, kazao je Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH, prenosi Oslobođenje. 

Prema njegovim riječima banke u BiH su vrlo spremne za implementaciju Bazela III. 

– Kada je u pitanju kapital banke su spremne i otporne za buduće krize, kazao je Mahmuzić dodajući da je pravo vrijeme da se bankarski sektor intenzivno priprema za buduće krize. 

Prema riječima Amira Softića, izvršnog direktora u Sparkasse bank, konferencija će dati odgovore kako da se bankarski sektor BiH što brže uskladi sa novim regulativama, ali i da bude spreman za izazove digitalizacije i rizike koje digitalizacija sa sobom nosi. 

Konferencija je okupila oko 80 učesnika iz skoro svih banaka u BiH, ali i predstavnike regulatora finansijskog tržišta u BiH, kao i predstavnike međunarodnih financijskih institucija. 

Osim promjene regulatornog okvira na konferenciji se razgovara i o trendovima upravljanja i prodaje nekvalitetnih plasmana, ali i o digitalnom bankarstvu i njegovim izazovima.