Back

Bespovratna sredstva za Start-up

Planirana budžetska sredstva će se koristiti za podsticanje preduzetničke inicijative kroz takmičenje preduzetničkih ideja i održivih poslovnih planova.

Na osnovu javnog poziva odabraće se najbolji biznis planovi mladih i novčano nagraditi.

Novčana nagrada namijenjena je sufinansiranju troškova pokretanja biznisa kroz finansiranje troškova registracije biznisa, troškova sredstava za rad, zakupa poslovnih prostorija, obrtnih sredstava, naknade za doprinose i ostalih troškova. Visina bespovratnih sredstava po biznis planu može iznositi maksimalno do 15.000,00 KM.

Uslove ovog javnog poziva pogledajte na zvaničnoj web adresi Općine Centar.