Back

Profesionalac ste u oblasti razvoja softvera, dizajna, fotografije, grafike, animacija ili filma, mode ili srodnih područja? Željeli biste svoje vještine i iskustvo iz oblasti kreativnih industrija i informaciono komunikacijskih tehnologija primijeniti na rješenja u različitim industrijama: od poljoprivrede, metalne, drvne, tekstilne

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu slijedeće porezne prijave: Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2020. godinu

Federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta Amir Zukić učestvovao je danas na webinaru “Prepreke na putu poduzetnicama za dobijanje finansijske potpore/kredita od banke”, koji je organiziralo Udruženje poslovnih žena u BiH. Webinar je organizovan u okviru projekta „Osnažene žene za

Bosna i Hercegovina uz podršku Svjetske banke pomaže preduzećima da prebrode krizu uzrokovanu pandemijom COVID-19

Mnogi od nas imaju ili su barem jednom u životu imali rekli bismo kompliciran odnos s novcem, volimo ga i trebamo, želimo no istovremeno puno je tu raznih emocija. Neki kažu pravi volim te, mrzim te odnos.

Vlada Republike Srpske, odnosno Republički štab za vanredne situacije, preduzeli su određene mjere u cilju ublažavanja štetnih posljedica korona virusa na privredu RS, s akcentom na one djelatnosti koje su direktno pogođene odlukama Republičkog štaba za vanredne situacije. S tim u vezi, Vlada Republike

Prenosimo obavještenje i informacije Porezne uprave FBiH o načinu podnošenja zahtjeva za subvencioniranje doprinosa, a shodno Zakonu o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica pandemije

Sektor za javna dokumenta Vanjskotrgovinske komore BiH, u okviru svojih nadležnosti i redovnih poslova, izdaje ‘Potvrdu o višoj sili’ koja bh. kompanijama omogućava da svojim poslovnim partnerima dokažu nemogućnost poštivanja ugovorenih obaveza iz objektivnih razloga, odnosno iz razloga na koje

Istraživanje portala Posao.ba, koje je urađeno na osnovu podataka njihovog servisa Plata.ba, pokazuje da žene zaposlene u oblasti ekonomije, medicine, turizma i tekstilne industrije imaju u prosjeku i do 300 KM manju platu u odnosu na muške kolege.

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 95/19 od 18.12.2019. godine objavljene su Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2020. godinu.