Back

Poslovna savjetnica i konsultantica za razvoj liderstva i liderskih vještina

Poslovna savjetnica i konsultantica za razvoj liderstva i liderskih vještina

Đemila Talić Gabriel: U narednih pet godna u BiH planiram zaposliti 200 mladih ljudi

Đemila Talić Gabriel: U narednih pet godna u BiH planiram zaposliti 200 mladih ljudi

Najbitniji faktor za uspjeh je rad. Radom zarađeni kredibilitet je polazna tačka za bilo kakav uspjeh. Uspjeh se obično dešava onim koji su previše zauzeti da bi ga tražili. Uspješni su ljudi koji primarno razmišljaju o tome kako će biti

Najbitniji faktor za uspjeh je rad. Radom zarađeni kredibilitet je polazna tačka za bilo kakav uspjeh. Uspjeh se obično dešava onim koji su previše zauzeti da bi ga tražili. Uspješni su ljudi koji primarno razmišljaju o tome kako će biti

Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona u svom opisu djelovanja prati i podnosi prijave na programe zapošljavanja različitih EU ili drugih fondova, pa tako i programe koji se tiču ženskog poduzetništva.

Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona u svom opisu djelovanja prati i podnosi prijave na programe zapošljavanja različitih EU ili drugih fondova, pa tako i programe koji se tiču ženskog poduzetništva.

Broj nezaposlenih u KS je na današnji dan 62.303 osobe od toga je 38.120 žena. To jasno pokazuje da je na evidencijama nezaposlenih više osoba ženskog spola.

Broj nezaposlenih u KS je na današnji dan 62.303 osobe od toga je 38.120 žena. To jasno pokazuje da je na evidencijama nezaposlenih više osoba ženskog spola.