Back

Dokvalifikacija/prekvalifikacija nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače

Ciljnu grupu čine osobe koje su prijavljene na evidenciji Službe najkasnije 30 dana prije objavljivanja javnog poziva, a imaju zanimanje zavarivača ili zanimanje koje je srodno zanimanju zavarivača (bravari, monteri, mašinski tehničari, instalateri grijanja i slično), te su zainteresirani za procese dokvalifikacije/prekvalifikacije u cilju rješavanja svog radnopravnog statusa. 

Nezaposlene osobe će nakon završene obuke biti osposobljene za vršenje poslova certificiranih zavarivača u skladu sa standardima i zahtjevima poslodavaca i tržišta rada te će dobiti pripadajuće certifikate za finaliziranu doobuku.

Tekst Javnog poziva, prijavu za javni poziv i sva prateća dokumentacija može se preuzeti u Ministarstvu privrede Tuzlanskog kantona i JU Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona te putem web stranica Vlade TK i Službe za zapošljavanje TK ili na ovom LINKU.