Back

Društvena odgovornost preduzeća

Edukacija će se održati 26.02.2018. godine sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Vanjskotrgovinske komore BiH (ul. Branislava Đurđeva 10, Sarajevo), a namijenjena je direktorima, HR menadžerima, menadžerima komunikacija, rukovodiocama rizika, CSR menadžerima i drugim odgovornim za uspjeh kompanije u oblasti korporativne odgovornosti.

Očekivani rezultati edukacije

• Razviti jasno razumijevanje korporativne društvene odgovornosti

• Steći znanja o lokalnim i međunarodnim trendovima u CSR

• Razumjeti koristi od CSR za kompanije

Način prijave i kotizacija

Za učešće na edukaciji je predviđena kotizacija u iznosu od 120,00 KM (s PDV-om). U cijenu kotizacije je uključeno:

• Edukacija

• Prezentacije / Materijali

• Ručak i osvježenje na pauzama

• Certifikat o učešću

• Pribor

Prijava se vrši popunjavanjem prijavnog obrasca (prilog) i dostavljanjem istog na e-mail adresu mirza.konjo@komorabih.ba ili putem fax-a na broj +387 33 566 205.

Broj mjesta je ograničen zbog čega se preporučuje blagovremena prijava.

Krajnji rok za dostavljanje prijava je petak, 23.02.2018. godine do 12:00 sati.

Sve dodatne informacije u vezi sa radionicom možete dobiti pozivom na broj telefona 033/566-204. Kontakt osoba je gospodin Mirza Konjo – saradnik za edukaciju u Sektoru za edukaciju Vanjskotrgovinske komore BiH.