Back

Dvije trećine ukupnih prihoda u BiH ostvaruju velike kompanije

Prema zvaničnim zvaničnim podacima za 2017., Poslovnih novina i LRC-a, u BiH postoje 32.292 kompanije koje su zbirno ostvarile ukupni prihod 65,485,823,432 KM, a od tog broja male kompanije čini njih 27.595 ili 85,45 posto, srednje 3.588 ili 11,11 posto, dok velikih ima 1.109 ili 3,43 posto.

Ukoliko se broj kompanija uporedi s podatkom o ostvarenim prihodima od prodaje, može se vidjeti da 85,45 posto kompanija ostvaruje 8,867 milijardi KM prihoda od prodaje, ili 13,54 posto. Sa druge strane, 1.109 velikih kompanija ili 3,43 posto od ukupnog broja, ostvaruje 44,385 milijardi KM prihoda od prodaje ili 67,78 posto.

To ustvari pokazuje, da ipak u BiH mali broj velikih kompanija ostvaruje 2/3 ukupnih prihoda od prodaje, te da su oni okosnica ekonomskog sistema BiH.