Back

E-registar pojednostavljuje poslovanje i procedure

Udruženje poslovnih žena u BiH pruža podršku realizaciji Projekta LIFE kroz organizaciju radionica za preduzetnice koje su aktivne u lokalnim zajednicama gdje se ovaj projekat provodi.

Elektronski registar  je skup svih administrativnih procedura i postupaka koje provodi određeni upravni organ (općina/opština ili kanton). Putem E-registra građani i privrednici brzo i jednostavno mogu da saznaju kojem odjelu lokalne uprave podnose željeni zahtjev, koju dokumentaciju treba da prilože, te koliko će postupak koštati i u kojem roku će biti riješen. Na ovaj način se podiže efikasnost i transparentnost, te predvidljivost u radu lokalne uprave.  Riječ je o registru koji će biti važna poluga u uspostavljanju jednostavnijih, transparentnih i bržih procedura registracije privrednih subjekata i kreiranja boljeg poslovnog ambijenta. Registar je već dostupan na zvaničnim portalima sljedećih lokalnih zajednica: Grude, Travnik, Banja Luka, Vlasenica, Šamac i Gradiška. 

E-registar omogućava i preuzimanje odgovarajućih obrazaca i zahtjeva, što takođe pojednostavljuje i ubrzava cjelokupan proces interakcije upravnih službi, privrednih subjekata i građana na određenoj lokaciji.

Na početku implementacije, savjetnici IFC zajedno sa službenicima jedinice lokalne uprave popisuju i analiziraju sve administrativne procedure koje se provode na tom upravnom nivou. Potom se održavaju radionice sa lokalnim privrednicima u cilju prikupljanja informacija o njihovim iskustvima u poslovanju, te načinima na koje bi se interakcija između privrede i organa lokalne uprave mogla pojednostaviti i ubrzati. Na osnovu prikupljenih informacija, eksperti za razvoj preduzetništva IFC-a  daju preporuke toj lokalnoj zajednici sa konkretnim prijedlozima za pojednostavljenje i ubrzanje administrativnih procedura. Nakon što nadležna tijela lokalne zajednice usvoje preporuke, stručnjaci IFC pristupaju izradi E-registra. Pokretanje i redovno ažuriranje registra je obaveza jedinice lokalne uprave i doprinosi jačanju konkurentnosti privatnog sektora i smanjenju direktnih i indirektnih troškova poslovanja na tom lokalitetu. 

Udruženje poslovnih žena u BiH je podržalo realizaciju Projekta LIFE kroz organizaciju radionica za preduzetnice aktivne u svojim lokalnim zajednicama, a kako bi se došlo do realnih informacija o njihovim iskustvima, te dali prijedlozi za unapređenje poslovnog okruženja. Radionice su organizovane na lokalitetima koji čine treći i posljednji krug implementacije Projekta LIFE, tako da se, do kraja godine, mogu očekivati promocije E-registara za sljedeće lokalitete: Stolac, Čapljina, Novi Travnik, Zenica, Vareš, Derventa, Foča i Trebinje. 

Kako izgledaju završeni E-registri, na lokalitetima drugog kruga projekta LIFE, pogledajte na sljedećim linkovima:

http://eregistargrude.info/   

http://eregistar.opcinatravnik.com.ba/

https://eregistar.banjaluka.rs.ba/

https://eregistarvlasenica.com/

http://eregistarsamac.com/

http://eregistargradiska.com/