Back

Finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih planova mladih

Općina Stari Grad i Institut za razvoj mladih KULT raspisuju Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih planova udruženim sredstvima Općine i KULT-a namijenjenih razvoju preduzetništva i zapošljavanju mladih.

Na osnovu Javnog poziva bit će odabrani najbolji poslovni planovi mladih, koji će biti podržani grant sredstvima. Visina bespovratnih sredstava po poslovnom planu može iznositi od 5.000 KM do 8.000 KM.

Aplicirati mogu osobe koje  se nalaze na evidenciji nezaposlenih JU Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo, ili ukoliko se ne nalaze na evidenciji nezaposlenih da dostave uvjerenje iz Porezne uprave Općine Stari Grad da se ne vode u jedinstvenom sistemu. Da  imaju prebivalište na području općine Stari Grad Sarajevo najmanje dvije godine u kontinuitetu, da pripadaju kategoriji mladih starosti do 35 godina a da će po odobravanju poslovne ideje  registrovati i razvijati vlastiti biznis na području općine Stari Grad

Po odabiru poslovne ideje korisnik grant sredstava mora registrovati biznis u roku od tri mjeseca. Ukoliko korisnik ne registruje biznis, u navedenom roku uzima se sljedeći aplikant sa liste prema broju osvojenih bodova.

Krajnji rok za prijavu je 14. decembar, 2018. godine.

Sve uslove kao i aplikaciju možete pronaći na ovom LINKU.