Back

Građevinski sektor u usponu

 Povećani broj izdatih odobrenja za građenje u četvrtom kvartalu prošle godine najavljuje pojačanu građevinsku aktivnost u ovoj godini, piše Indikator.ba.

Ukupno je u četvrtom kvartalu 2017. godine izdato 1.091 odobrenje za građenje, od čega na objekte visokogradnje otpada 890, a na objekte niskogradnje 201. U niskogradnji je broj izdatih odobrenja za građenje u odnosu na 2016. godinu veći za 15,2 odsto, a u odnosu na četvrti kvartal 2016. godine bilježi rast za 34 odsto.

Kada je riječ o stanogradnji, izdata su odobrenja za građenje ukupno 1.815 stanova, od čega se većina, 1.704, odnosi na novogradnju.

Brој prеdviđеnih stаnоvа zа grаdnju u četvrtom kvartalu 2017. u оdnоsu nа 2016. gоdinu veći је zа 13,7%, dok je u оdnоsu nа četvrti kvartal 2016. gоdinе manji zа 9,4 odsto.

Odsustvo većih radova na autoputu Koridor 5c zaslužno je za pad u građevinarstvu u Bosni i Hercegovni tri godine zaredom.

U 2017. godini u građevinarstvu je zabilježen pad od 1,3 odsto, a na što su uticali smanjeni radovi u oblasti niskogradnje.

Na objektima niskogradnje pad je iznosio 4,9 odsto, a negativni trend registrovan je u sva četiri kvartala.

Na objektima visokogradnje ostvaren je rast od 3,6 odsto, te je udio ove vrste radova u ukupnim građevinskim radovima povećan na 45,2 odsto.

Pad građevinskih radova događa se u Bosni i Hercegovini od 2014. godine i poklapa se sa dolaskom nove vlasti koja trenutno vlada u Bosni i Hercegovini, a koja nije uspjela za tri godine pokrenuti značajnije radove na dionicama Koridora Vc, prije svega u Federaciji BiH, piše indikator.ba.

Otključavanje sredstava međunarodnih kreditora usvajanjem izmjena Zakona o akcizama BiH obezbjeđuje uslove za novi zamah u građevinarstvu u narednim godinama, a koji bi u određenoj mjeri trebalo da se osjeti već u ovoj godini.