Back

Javne konsultacije

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine obavještava da su na portalu eKonsultacije https://www.ekonsultacije.gov.ba/ 13.10.2021. godine objavljene javne konsultacije na Nacrt  Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Imajući u vidu da je aktuelni Zakona o porezu na dodatu vrijednost imao više izmjena i dopuna te da je u proteklom periodu izvršena analiza njegove usklađenosti sa pravnom tečevinom Evropske unije, uočena je potreba izrade novog Zakona o porezu na dodatu vrijednost u cilju njegove potpune usklađenosti sa eu acquis-em, koja zahtijeva izmjenu više od polovine članova važećeg Zakona o porezu na dodatu vrijednost. Pored toga, izrada novog Zakona o porezu na dodatu vrijednost je i jedna od obaveza preuzetih Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske zajednice i njenih članica i Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori“, broj 10/08). Prednacrt Zakona o porezu na dodatu vrijednost, razmatran je na 53. sjednici Upravnog odobora UIO, te je data saglasnost Upravi za indirektno oporezivanje za provođenje dalje procedure muđuinstitucionalnih i javnih konsultacija i pribavljanja mišljenja nadležnih institucija BiH propisanih Poslovnikom Vijeća ministara.

Ovom prilikom Komora poziva bosanskohercegovačke privrednike da do kraja novembra mjeseca tekuće godine svoje primjedbe na predloženi Nacrt Zakona dostave putem mejla info@komorabih.ba kako bi iste kao objedinjene primjedbe privrednika bile dostavljene nadležnim tijelima.