Back

Konferencija povodom Međunarodnog dana poduzetnica

 Pridružili su se i ove godine Ujedinjenim Narodima i ženama u 144 zemlje širom svijeta a kako bi označili ovaj globalni pokret koji uveličava i daje značaj ženi svih godišta, a uz poruke i diskusiju liderki- ekonomskog, političkog i društvenog života. Kako je istakla Aida Zubčević, predsjednica Udruženja poslovnih žena u BiH, postojale su i preporuke da se ovaj dan zabilježi odlaskom u restoran, ili kafić, ali kako i sama smatra – mjesta za slavlje nema, a svi zajedno neophodno moramo raditi na boljim uvjetima za razvoj privrede u BiH.

Fadila Milavica, predsjednica Skupštine Udruženja, naglasila je da je riječ o međunarodnom danu koji je globalni događaj i koji je inspiriran ženom te daje značaj ženi na način da ukazuje na njena poduzetna iskustva i dostignuća.

Međunarodni dan poduzetnica, 19.11. je dan na koji se ukazuje na primjere i učešće žena koje su obilježile događaje i dešavanja, ukazujući na izazove sa kojima su se suočile kao poduzetnice i liderke.

“U svijetu se 19. novembar obilježava kao dan poduzetnica kada se podsjeća na važnost žena u ekonomiji država. Današnji skup smo nazvali ‘Kako razbiti strah od ‘pogleda u ogledalo’?!’ zato što su žene na neki način samokritične, možda više nego muškarci i često postoje dileme da li one mogu nešto uraditi ili ne. Sa druge strane, uvijek postoji i problem da li to mogu stići”, izjavila je Aida Zubčević, predsjednica Udruženja poslovnih žena u BiH.

U tom udruženju, kako je dodala, nastoje ohrabriti žensko poduzetništvo, pokrenuti javno-privatni dijalog, te razgovaraju sa lokalnim zajednicama da bi ustanovili na koji način se mogu rješiti neki problemi, što je neophodno da bi žene mogle razvijati svoj biznis.

“Naprimjer, od toga da se produži rad obdaništa, pa do nekih drugih vidova pomoći. Upravo sa pet opština u BiH razmatramo pokretanje pilot projeketa akceleratora u kojima bi mi kao udruženje mogli trenirati nekoga ko bi savjetovao žene u smislu pisanja projekta, apliciranja za sredstva koje daju opštine i drugo”, navela je Zubčević.                       

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Agencija za ravnopravnost spolova BiH koja djeluje u okviru tog ministarstva starteški pristupaju ublažavanju problema neravnopravnosti spolova u oblasti rada i zapošljavanja i preduzetništva.

“S obzirom da je pristup ravnopravnosti spolova u oblasti rada i zapošljavanja izuzetno složen, naše mjere su multidisciplinarne i podrazumjavaju zahvate na svim nivoima vlasti, od inoviranja zakonodavnog okvira koji naprimjer i danas neravnomjerno adresira problem porodiljskog odsustva, učešća žena u upravljanju u ekonomiji pa sve do konkretnih mjera kao što su određene grant linije za pospješivanje ženskog preduzetništva, zatim donošenje strategija na svim nivioma vlasti da bi se pospješilo učešće žena u pristupu ekonomskim resursima i upravljanju u društvu i ekonomiji”, izjavio je pomoćnik direktorice Agencije za ravnopravnost spolova BiH Saša Leskovac.

U poređenju sa mnogim državama u regionu sa sličnim tranzicijskim procesima, dodao je Leskovac, BiH još ima najmanji nivo učešća žena na tržištu rada. Žene čine 51,7 posto od ukupno procjenjenog radno sposobnog stanovništva, a samo 35,6 posto zaposlenih su žene.

“Agencija za ravnopravnost spolova BiH je prije dvije godine realizovala istraživanje o učešću žena u upravnim odborima vodećih sto kompanija u BiH i došli smo do podataka da žene čine 20 posto članova upravnih odbora i 15 posto članova nadzornih odbora u ovim preduzećima. Prema nalazima istraživanja, žene su zauzele u prosjeku samo 15,1 posto u odborima preduzeća u BiH, od čega je bilo samo 12 posto predsjednica odbora, s tim da postoji više od 50 posto odbora bez ijedne žene”, naveo je Leskovac.

Smisao i misija konferencije je u uspostavljanju dijaloga između realnog sektora,  međunarodne i diplomatske zajednice, i mladih u definiranju problema i davanju rješenja koje će omogućiti napredak ekonomskog razvoja a time i ostanak mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Svoje ideje su podijelile žene, kao motivirajući primjeri drugim ženama, obzirom da su u panelima prisutni mogli da razgovaraju sa: Belmom Pećanin – Gracija, Bojanom Škrobić – Networks, Venesom Omerhodžić – YEP, Amelom Selmanagić advokaticom, Ernom Šošević – bizbook.ba.

Kao primjer partnerstva, između EBRD-a (Evropska banka za obnovu i razvoj) i Udruženja, promoviran je portal Udruženja poslovnih žena u BiH, – www.poduzetna.ba, čiji je osnovni zadatak informiranje poduzetnica. Ovaj portal biti će koristan svim poduzetnicima, a njegovo pokretanje se očekuje sredinom decembra.

Ispunjavanju naslova Konferencije – KAKO RAZBITI STRAH OD „POGLEDA U OGLEDALO“?!, pomogli su i partneri -Agencija za ravnopravnost spolova BiH i Ambasada Republike Francuske u BiH, a aktivnost je finansijski podržana od strane Međunarodnog ekonomskog programa (MEF) PERSPEKTIVE, u okviru Programa „Društveno odgovorno poslovanje MEF PERSPEKTIVE”.