Back

Napravljen prvi korak ka osnivanju kluba za podršku poduzetnicama u KiseljakuU četvrtak, 29.07.2020. godine je u Kiseljaku održano Savjetovanje za poduzetnice koje je imalo za cilj međusobno upoznavanje i uvezivanje poduzetnica, kao i identifikovanje njihovih potreba na koje treba odgovoriti lokalna uprava. Savjetovanje je realizirano u okviru projekta „Osnažene žene za snažne zajednice – podrška poticajnom okruženju za razvoj poduzetništva u FBiH“ koji je finansiran od strane Gender centra FBiH iz sredstava FIGAP II Programa.
Tokom Savjetovanja učesnice su upoznate sa upoznate sa mogućnostima za unaprjeđenje svog poslovanja, koje nude institucije FBiH, Gender Centar FBiH ali i Udruženje kroz svoje programe i aktivnosti. Posebno je predstavljena mreža poduzetnica koju je pokrenulo Udruženje poslovnih žena u BiH pod nazivom „Budi poduzetna“ koja za cilj ima uvezivanje poduzetnica kako bi se međusobno pomagale i učile jedne od drugih. Osim umrežavanja, članicama mreže će biti omogućena besplatna promocija njihovih proizvoda i usluga (kroz online shop BH Treasures, zvaničnom portalu Udruženja poslovnih žena u BiH poduzetna.ba, kao i putem društvenih mreža), te će se za njih organizovati edukacije i nuditi im se podrška stručnog tima za razvoj biznisa.

Kroz razgovor sa prisutnim se došlo do niza poteškoća i izazova sa kojima se susreću poduzetnice, a posebno su istaknuti visoki doprinosi na plaće radnika, neinformiranost službenika kao i nepostojanje tačke na kojoj bi poduzetnice mogle dobiti informacije o prilikama koje se nude, nedostatak harmonizacije propisa na različitim nivoima vlasti, problemi sa inspekcijama, kao i neinformiraost samih poduzetnica i manjak vještina za apliciranje na programe i grantove koji se nude.
Urađena je i Analiza trenutnog stanja poduzetništva u općini, na osnovu koje će se u saradnji sa općinskom administracijom uspostaviti Klub za podršku poduzetništva žena. Na taj način će se osigurati sistemska podrška razvoju poduzetništva žena, koja će se ogledati u stručnoj podršci i obrazovanju, što će osigurati stabilan rast broja poduzetnica i rast poslovnih subjekata koje one pokreću i vode.


A da je lokalna uprava spremna da pruži podršku poduzetnicama govori i činjenica da je Savjetovanju prethodilo potpisivanje Sporazuma o saradnji koji su potpisali načelnik Općine Kiseljak g. Mladen Mišurić-Ramljak i predsjednica Udruženja poslovnih žena u BiH, gđa. Aida Zubčević.