Back

Nasilje nije privatna stvar nego krivično djelo

Međunarodni dan podrške žrtvama torture obilježava se i u Bosni i Hercegovini. Tako je  Fondacija lokalne demokratije ovim povodom  upriličila press konferenciju na kojoj je bilo riječi o radu Fondacije. 

Direktorica  Fondacije lokalne demokratije Jasmina Mujezinović rekla je kako je ovaj dan prilika da se skrene pažnja na one koji prolaze kroz torturu a posebno na porodično nasilje.  No o tome treba pričati i djelovati  iz  svih aspekata, kako bi  žrtve nasilja  znale  da imaju podršku. Mujezinović je podsjetila   kako  je ova organizacija jedina u Kantonu Sarajevo koja ima Sigurnu kuću za žrtve nasilja. Iako imaju podršku od dobrih ljudi, kako je rekla, ali i od Vlade KS potrebno je da se pitanje ovih institucija riješi na državnom nivou, te da se usvoje zakonska rješenja koja bi vodila ka institucionalizaciji sigurnih kuća.

Fondacija već 18 godina pruža zaštitu žrtvama torture. Pored Sigurne kuća tu je i   Crvena linija za pomoć žrtvama nasilja te besplatna pravna pomoć  za žrtve nasilja.

Sigurna kuća u Kantonu Sarajevo  ima 35. ležaja. Boravak je ograničen na šest mjeseci a  s tim da se u saradnji s centrima sa socijalni rad boravak eventualno može i produžiti. Nakon napuštanja sigurne kuće  centri za socijalni rad  prate žrtve nasilja koje su se vratile u porodicu,  kako bi pomogli i onemogućili novo nasilje. Nažalost, oko 55 posto žrtava nasilja se vraća u sigurnu kuću. 

Prošle godine je bilo 1.450 prijava nasilja. Međutim kako je istakla  Mujezinović taj broj se  može pomnožiti sa  sedam i onda se dobije broj žrtava nasilja.

Fondacija lokalne demokratije iskoristila je ovu priliku pa predstavila  i prvu ambasadoricu  dobre volje Sigurne kuće Đemilu Talić Gabriel. 

Inače Talić Gabriel je Počasna konzulica BiH u Australiji za regiju Novi Južni Wales, rukovodi jednom od najvećih australskih kompanija a i producirala je i jedan od filmova Jasmile Žbanić.

Talić Gabriel  ambasadorica dobre volje Sigurne kuće istakla je da se na podršku projekta Sigurne kuće i  odlučila nakon što ju je posjetila i susrela se sa žrtvama nasilja, posebno jednim dječakom. 

Želja joj je pomoći žrtvama nasilja, prilika za to je projekat Siguran krov  Sigurne kuće , to jeste, kroz ovaj projekat pomoći žrtvama nasilja da steknu samostalnost,posao…Nastojaće pomoći prikupljanju sredstava za rad Sigurne kuće, posebno raditi na poboljšanju uslova za djecu čija je kvaliteta življenja ugrožena zbog neprilika u porodici,   jer kako je rekla Talić Gabriel biti ambasadoricom dobre volje Sigurne kuće nije samo čast već i obaveza.