Back

Nove investicije u 2018. godini uz podršku projekta „Lokalni integrisani razvoj (LIR)“

 Poziv za iskazivanje interesa će omogućiti investitorima koji su zainteresovani za ulaganja u IT sektor u BiH, da zajedno sa projektom LIR osiguraju realizaciju novih investicija u cilju ekonomskog rasta, stvaranja proizvoda visoke dodane vrijednosti i kreiranja novih radnih mjesta i prihoda. Investitori isključivo mogu biti pravna lica.

Projekat LIR će podržati realizaciju novih investicionih projekata u IT sektoru isključivo u partnerskim jedinicama lokalne samouprave (JLS). Prednost pri odabiru imat će projekti koji su izvozno orijentirani te planiraju stvaranje održivih i kvalitetnih radnih mjesta.

U okviru ovog javnog poziva, podrška realizaciji novih investicija od strane projekta LIR će biti pružena kroz:

a) Prioritetnu oblast 1: Investicije u tehnološko unapređenje preduzeća, unapređenje kvalitete proizvoda, diverzifikaciju proizvodnje i standardizaciju poslovanja i poslovnih procesa;

b) Prioritetnu oblast 2: Prekvalifikacija i dokvalifikacija novih radnika radi postizanja višeg stepena produktivnosti i stvaranja radnih mjesta.

Krajnji rok za podnošenje prijava je četvrtak, 05. juli 2018. godine do 17:00 sati.

 

Javni poziv kao i zvanične dokumente dostupni su na ovom LINKU.