Back

Oprema za bolji život i rad

Memorandum o suradnji  potpisali su predsjednica Udruženja poslovnih žena u BiH Aida Zubčević, rukovoditelj Službe za gospodarstvo i infrastrukturu Općine Orašje Pero Baotić, direktorica "INkluziV" d.o.o. Katarina Orkić i direktor Srednje strukovne škole Orašje Ilija Damjanović. 

Memorandum je potpisan sa namjerom stvaranja uslova za suradnju u primjerima i oblastima od zajedničkog interesa, a na implementaciji projekta "Zajedno jači – Razvoj proizvoda i internacionalizacija – STRONGER", koji finansira Europska unija u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i  Crnu Goru za period 2014-2020. Projekat u fokusu ima kultivaciju ljekobilja, sakupljače ljekobilja, kao i prerađivače a koji  se provodi na području Slavonije i Dalmacije, centralne i južne Crne Gore, zapadne i sjeverne Bosne i Hercegovine.

Memorandumom će se osigurati uspostavljanje suradnje između četiri  potpisnice, kojom su predviđena razmjena znanja i zajedničkih aktivnosti i resursa. Tako će "INkluziV" d.o.o., inače gospodarsko društvo koje je osnovao Crveni križ Općine Orašje a koji zapošljava osobe s invaliditetom, dobiti opremu za preradu ljekobilja.  S druge strane Srednja strukovna škola Orašje će dobiti laboratorijsku opremu za preradu ljekobilja. Oprema ovim potpisnicama ostaje u trajnom vlasništvu. 

Kako je naglasila predsjednica Udruženja poslovnih žena u BiH Aida Zubčević ova oprema prvenstveno će pomoći u razvoju ovog kraja. Posebno, ovime se želi pokrenuti proces u kojem će Orašje i Posavina identificirati i uzgajati bilje koje na najbolji način predstavlja ovaj kraj i koje će biti brend Orašja. Na taj način će pored uzgoja i prerade biti moguće razviti i turizam, kako to rade i u drugim dijelovima Europe. Naravno to je proces u koji se moraju uključiti svi ali svakako nabavkom ove opreme steći će se preduslovi. Posebno je bitno, dodala je Zubčević, da podršku ovom projektu daje Općina Orašje, ali i da će laboratorijska oprema otići u prave ruke, a to je škola, jer na taj način pored upotrebne, oprema će imati i edukacijsku svrhu. Izrazila je Zubčević i zadovoljstvo što će oprema za preradu biti dodijeljena "INkluziV" d.o.o. jer to poduzeće koje je osnovao Crveni križ Općine Orašje, zapošljava osobe sa invaliditetom pa će  na taj način ovaj projekat dobiti i dodatnu vrijednost. 

I  rukovoditelj Službe za gospodarstvo i infrastrukturu Općine Orašje Pero Baotić izrazio je zadovoljstvo što će Općina imati priliku podržati ovakav projekat. Pored toga Općina je dodijelila Crvenom križu na korištenje dodijelila područnu školu u mjestu Kopanice gdje će se i instalirati oprema nabavljena kroz ovaj projekat. Baotić je siguran da ova saradnja će rezultirati boljim uslovima za život i rad stanovnika ove općine, te da će svakako Općina i njen načelnik Stanko Vincetić i dalje podržavati rad na unapređenju i razvoju budućeg brenda koji će nastati kroz Stronger.

Dražen Mikić, tajnik Crvenog križa izrazio je zadovoljstvo što je upravo ova organizacija, a kroz "INkluziV", dobilo priliku da učestvuje u projektu posebno jer zapošljava osobe s invaliditetom, njih 14. Posebno, dodaje Mikić, važno je što će oprema biti smještena u Kopanicama, i da će kada Crveni križ obnovi devastiranu zgradu škole oprema za preradu biti smještena u njoj jer će to, kako kaže Mikić, oživjeti ovaj kraj. 

Ravnatelj Srednje strukovne škole Orašje Ilija Damjanović kazao je da spremno očekuju početak projekta, jer su profesori poljoprivredne struke prošli potrebnu edukaciju i certifikaciju. Dodao je i kako škola već posjeduje laboratorij za ispitivanje tla, a kroz ovaj projekt će upotpuniti laboratoriju sa opremom za kontrolu kvalitete ljekobilja, jedinstven na prostoru BiH, što će biti od velike koristi i budućim generacijama učenika

Inače, vrijednost laboratorijske i opreme za preradu je 37.000 eura a sredstva će obezbijediti Udruženje poslovnih žena u BiH u 85% iznosu a iz budžeta projekta "Zajedno jači – Razvoj proizvoda i internacionalizacija – STRONGER" te Općina Orašje u 15% iznosu.