Back

Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprjeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama

 UG „Vive Žene“ Tuzla je početkom mjeseca oktobra započelo sa realizacijom projekta: „Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprjeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama“, u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF), koji ima za cilj doprinijeti ravnopravnosti spolova i participaciji žena  u procesima donošenja odluka, dijaloškim procesima i razvoju društvene kohezije na nivoima lokalnih zajednica u BiH.

Glavna aktivnost projekta jeste trening: „Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprjeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama“ koji ima za cilj unaprijediti znanja žena o građanskoj participaciji, liderstvu, iniciranju i vođenju građanskih inicijativa, promociji socijalne pravde i donošenju odluka u društvenoj zajednici, te dodatno razviti vještine za zagovaranje prava žena, izgradnji međuljudskog povjerenja, uočavanju i prevazilaženju predrasuda i poštovanju različitosti u društvu.

Trening će biti realizovan putem dva dvodnevna modula, a vodiće ga trenerski parovi iz UG “Vive Žene“ sa dugogodišnjim  iskustvom u provođenju edukacija iz oblasti psihosocijalne zaštite, rodne ravnopravnosti, zagovaranja prava žena, društvene pravde, komunikacije i razvoja ličnih vještina.

 Više informacija o aktivnostima i ciljevima Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost“ možete pronaći na web stranici  http://bit.ly/DFF_JointRegProgramme   a o samom treningu i načinu prijave na ovom LINKU.