PITAJTE ZA SAVJET

Odgovorio: Kristina Miklavči

Nastavno na Vaš upit koji ulazi u segment turističkog potencijala, Vi  morate otići u najbližu općinu u sektor za privrednu djelatnost te  prijaviti svoju ideju nadležnim iz turističke zajednice.

Ako bi Vaš objekat za pružanje usluga prema zakonskim uslovima mogao biti kategoriziran s dvije ili tri zvjezdice, onda registraciju tražite u Vašoj općini ili gradu.

Prije pokretanja bilo kakvih aktivnosti morate tačno znati koju vrstu  registracije želite: seosko domaćinstvo, domaćinstvo („privatni  iznajmljivač“), hotel, motel, etno kamp, i sl. A ako bi Vaš objekat mogao biti kategoriziran s četiri ili sa pet zvjezdica, onda registraciju tražite u Federalnom Ministarstvu okoliša i turizma FBiH.

 Dužni ste podnjeti Zahtjev, na osnovu kojeg izlazi validna komisija  koja procjenjuje dali ispunjavate sve uslove i koja Vam se  kategorizacija može dodjeliti tj. broj zvjezdica.

Razvojna banka FBiH dodjeljuje kreditna sredstva isključivo pravnim  licima za infrastrukturne projekte od javnog značaja ili interesa, te  dodjeljuje kreditna sredstva komercijalnim bankama za konkretne  projekte, koje dalje ista plasiraju uz odgovarajuću kamatnu stopu  fizičkim i pravnim licima.

Stoga Vi direktno kao fizičko lice ne može biti korisnik kreditne linije Razvojne banke FBiH ukoliko niste pravni subjekat.

Finansijsku podršku možete tražiti kroz poticajna grant tj. bespovratna sredstva ili namjenski komercijalni kredit,što Vam svakako  u samom početku ne savjetujemo.

Nadamo se da smo pomogli, a za sva dodatna pitanja i nejasnoće rado  Vam stojimo na raspolaganju.

Želimo Vam mnogo uspjeha i sreće u daljnjem radu.

S poštovanjem,

Odgovorio: Kristina Miklavčić

U skladu sa Zakonom o Porezu na dodatnu vrijednost (Službeni Glasnik BiH broj: 09/05) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u  Službeni glasnik BiH broj: 35/05), koji je donešen na državnom nivou  BiH, svako pravno lice koje ostvari promet dobrima i uslugama u vrijednosti od 50.000 KM mora se registrovati za indirektni porez tj.  
PDV. Nastavno na isto od PDV-a su izuzete pojedine djelatnosti kao što su finansijske usluge, zdravstvene usluge i dr.
 
Stoga je registracija pravnih lica koja podliježu PDV-u nužna, imperativna i nije opcionalna. Porez na dodatnu vrijednost spada u  indirektne poreze koji predstavljaju jako veliki i materijalno značajni iznos punjenja budžeta BiH, na osnovnu kojeg se daljnjim ključevima preraspodjele novčana sredstva doznačavaju javnim ustanovama, administraciji i uopšteno državnoj službi i upravi.
 
Kad pravno lice postane dio sistema registovanih PDV obveznika i dobije svoj PDV broj, nastavlja poslovati po više pomenutim Zakonima,  predaje uredno svakog desetog dana u mjesecu za prethodni, PDV prijavu  na kojoj se vide sve transakcije PDV ulaza, izlaza i drugih aktivnosti po osnovu plaćanja ili pretplate PDV-a.

Odgovorio: Kristina Miklavčić

Špediterske kuće nam znatno olakšavaju uvoz i izvoz robe iz države, te obavezan obračun svih carina i indirektnih poreza prilikom izvoza tj.  uvoza robe. Ni jedno pravno lice ne može samo vršiti usluge špedicije, ukoliko nije za to striktno registrovano te nema sve dozvole i nadležna državna odobrenja.
 
Špediterske kuće su lokacijski stacionirane osim u regionalnim centrima i većim gradovima, tkođer u gradovima koji se nalaze uz samu  granicu, stoga je radi svih operativnih poslovnih aktivnosti (vaganje robe, provjere deklaracija sa carinicima, carinjenje, prebrojavanje, provjere, administracija, sklapanje Ugovora o osiguranju i niz drugih radnji), nužno da se odabere špediterska kuća koja će obaviti sve usluge špedicije i uredno nam za iste ispostviti validnu fakturu sa  fiskalnim računom.
 
Jednostavno nije moguće da jedno pravno lice obavi kompletan uvoz ili izvoz robe, po pravilima i normama svake zemlje zasebno, uz ogromnu  administraciju na regionalna ili internacionlna te daleka tržišta, a da ne angažuje ovlaštene špeditere, sa kojima je prethodno potpisao Ugovor o poslovnoj saradnji.
 
Važno je naglasiti da špediterske kuće rade po normama i standardima Incotermsa tj. međunarodnih unificiranih trgovačkih termina za  transport, izvoz i uvoz robe po loakcijama i mjestima skladištenja robe.

Ukoliko želite savjet, popunite formular!