Back

Počela primjena odluke o oslobađanju od plaćanja dažbina na pošiljke

Njome je, između ostalog, regulisan vrijednosni prag za oslobađanje carinskih dažbina za pošiljke koje iz inostranstva stižu u Bosnu i Hercegovinu. Po Odluci, od plaćanja uvoznih dažbina oslobođena je roba zanemarive vrijednosti sadržana u pošiljci poslanoj direktno iz druge države primaocu u BiH.

Roba zanemarive vrijednosti do sada je bila ona čija je vrijednost bila najviše 50 KM, dok je novom odlukom ona podignuta na 300 KM. Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina ne odobrava se za alkoholne proizvode, parfeme i toaletne vode, te duhan i duhanske proizvode.

Nadalje, od plaćanja uvoznih dažbina oslobođena je roba nekomercijalnog karaktera sadržana u pošiljci koju besplatno šalje fizičko lice iz druge države fizičkom licu u BiH. Pošiljke nekonvencionalnog karaktera su povremene pošiljke koje sadrže isključivo robu namjenjenu za ličnu upotrebu ili za upotrebu članova domaćinstva korisnika.

Oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina primjenuje se na robu vrijednosti do 90 KM po pošiljci, u koju vrijednost se uključuje i vrijednost robe, odnosno duhana i duhanskih proizvoda, alkoholnih proizvoda i parfema.

Ukoliko je ukupna vrijednost pošiljke veća od 90 KM, a sadrži dva ili više predmeta, oslobađanje do tog iznosa odobrava se za one predmete za koje bi oslobađanje bilo odobreno da se uvoze odvojeno. Oslobađanje od uvoznih dažbina količinski se ograničava po pošiljci za određenu robu (duhan i duhanski proizvodi, alkoholni proizvodi i parfemi).

Odluka o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina donesena je na osnovu Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini, a na prijedlog Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje.