Back

Podrška izgradnji klastera i unaprijeđenja sektora prerade i kultivacije bilja

Više je prioriteta ovog prekograničnog projekta. Jedan je razvoj i unaprjeđenje kapaciteta poduzetničkih potpornih institucija kao i  njihovo međusobno povezivanje kako bi kvalitetnije obavljali svoju funkciju usmjerenu na razvoj poduzetništva i klasterizaciju – podrazumijeva edukativne aktivnosti uz praktičnu primjenu. 

Isto tako, razvoj i unaprjeđenje klastera koje uključuje povezivanje sa znanstveno-istraživačkim i poduzetničkim potpornim institucijama  (s ciljem razvoja novih proizvoda/usluga); prijenos znanja unutar klastera i između klastera.

I najbitniji prioritet sigurno je  direktna pomoć poduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, kako bi postali konkurentniji na tržištu, povećali izvoz i zaposlili nove ljude.  Gdje je poseban fokus na edukaciju u oblasti kultivacije  i prerade ljekovitog bilja, brendiranja, pakovanja i osnova marketinga, internacionalizaciju, zajednički nastup na tržištu kroz formalni/neformalni klaster/e i dr. što bi bilo od pomoći poduzetnicima (malim i srednjim, farmerima, OPG-ovima, onima koji još nisu registrirani, ali rade kod „kuće“) kroz edukativne aktivnosti, direktnu pomoć, mentoriranje, savjetovanje i dr. 

Partnerske organizacije iz tri zemlje redovno koordiniraju aktivnosti i napore kako bi ovaj projekat bio uspješan. Tako je u Trebinju održan treći partnerski sastanak  na kojem se razgovaralo o do sada sprovedenim aktivnostima, te budućim aktivnostima, budući da je pri kraju treći projektni period i da slijedi izvještavanje.

Udruženje poslovnih žena u BiH u potpunosti uspijeva ispuniti zadatu dinamiku projekta, izvjestio je projektni tim Udruženja poslovnih žena zadužen za projekat STRONGER. Prije svega naglašeno je kako je uspješno sproveden tender za edukacije i opremu, pa će se s treninzima trenera iz ove oblasti početi već 30.januara u Mostaru. 

Nakon toga će biti izabrani i korisnici koji će isto tako proći trening koji će se održati u Orašju kasnije ove godine. Korisnici za ovaj trening izabrani su na osnovu ankete koju je Udruženje sprovelo prošle godine. U toku je i nabavka mašina i opreme za preradu ljekovitog bilja koje će biti locirane u Orašju.