Back

Poslovna zajednica i ciljevi održivog razvoja u Bosni i Hercegovini

Konferencija nprisustvuje više od 400 učesnika a održava se u okviru projekta Podrška pripreme za implementaciju ciljeva održivog razvoja i angažiranje privatnog sektora koji finansira Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini, a provodi ga tim Ujedinjenih nacija u BiH.

Osim pet glavnih govornika koji predstavljaju neke od vodećih kompanija iz Švedske, učesnici konferencije će se u okviru panel diskusija sa predstavnicama bh. kompanija osvrnuti na globalne teme u kontekstu BiH, uključujući, između ostalog, i odgovorno upravljanje resursima i zaštitu okoliša, etično poslovanje, otvaranje kvalitetnih radnih mjesta i njihov uticaj na imidž i konkurentnost preduzeća. Na konferenciji će se također razgovarati i o pitanjima korporativne društvene odgovornosti, jednakim mogućnostima i rodnoj ravnopravnosti.

Konferenciju UŽIVO možete pratiti na našoj Facebook stranici.