Back

Potrebno je da BiH ulaže više u inovacije

Dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Kemal Kozarić naveo je da su ulaganja države i poslovne zajednice u istraživanje veoma mala, a po podacima iz posljednjeg popisa stanovništva BiH ima i najviše nepismenih u regionu.

– U BiH ulaganja u istraživanje i razvoj iznose 0,2 posto BDP-a dok je prosjek Evropske unije 2,4 posto i vrijeme je da prvenstveno vlast odredi budžete za tu vrstu investiranja, a i poslovna zajednica ima obavezu da učini isto – rekao je Kozarić.

Docentica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i projekt lider na Sarajevskom samitu inovacija 2018. Amila Pilav-Velić izjavila je da je više od 50 posto rasta BDP-a u razvijenim ekonomijama rezultat rasta inovacija, kao i 20 posto novokreiranih radnih mjesta.

Dodala je da inovacijska politika nije samo okvir za poticanje inovacija već i moćan alat za postizanje ekonomskih, društvenih, političkih i sigurnosnih ciljeva.

Direktor Misije USAID-a u BiH Peter Duffy kazao je da Svjetski ekonomski forum procjenjuje da će 60 posto djece koja su danas u osnovnim školama imati zanimanja koja danas ne postoje i zato USAID radi s predstavnicima vlasti u BiH na unaprjeđenju nastavnih planova za nauku, tehnologiju, inženjering i matematiku u osnovnim i srednjim školama.

Planirano je da samit doprinese otvorenijem dijalogu u kontekstu smanjenja jaza koji postoji između tržišta rada i visokoškolskih ustanova u smislu stvaranja novih tržišno-relevantnih znanja i vještina, ali i definiranju konkretnih preporuka za unaprjeđenje okruženja koje će biti stimulativno za inovacije i poduzetničku aktivnost.