Back

Povećan izvoz namještaja iz FBiH

Prema analizi Privredne komore Federacije BiH (PKFBiH), ukupan izvoz iz FBiH drveta, proizvoda od drveta, namještaja i drugih finalnih proizvoda iznosi 778.751.258 KM što je za osam posto više nego u 2016. godini.

"Međutim, još uvijek veliki udio u izvozu imaju ogrijevno drvo, trupci, rezana građa lišćara i četinara, i to oko 60 posto od ukupnog izvoza, a od toga su proizvodi šumarstva 15 posto i rezana građa 28 posto što je za proizvođače finalnih proizvoda problem jer nemaju dovoljno sirovine, a njihova proizvodnja je izvozno orijentisana", kazala je za Fenu sekretar Grupacije šumarstva i prerade drveta u PKFBiH Šemsa Alimanović.

Napomenula je da je potrebno iznaći modus da bi se obezbijedila dovoljna količina sirovine i rezane građe i usmjerila preduzećima drvoprerade u FBiH.

"Važno je reći da u vrlo teškim ekonomskim uslovima i bez podrške države preduzeća iz ovog sektora postižu dobre rezultate. Dostupnost sirovine i adekvatna podrška omogućili bi bolju konkurentnost i veće izvozne šanse domaćih proizvođača", navela je Alimanović.