Back

Poziv za mala i srednja preduzeća (MPS) iz BiH

Komorski investicioni forum zapadnog Balkana (KIF ZB) poziva mala i srednja preduzeća (MSP) iz Bosne i Hercegovine da učestvuju u zajedničkoj delegaciji zapadnog Balkana od 30 odabranih kompanija koje će učestvovati na sajmu „Tirana International Fair 2021“ od 01. do 04. decembra 2021. godine. Međunarodni sajam u Tirani je po broju izlagača i posjetilaca najvažniji sajamski događaj u Albaniji i jedan od najznačajnijih događaja ove vrste na zapadnom Balkanu. Okuplja izlagače iz više od 20 zemalja, sa prosjekom od preko 20.000 posjetilaca po izdanju.

Nakon prošlogodišnje pauze „TIRANA INTERNATIONAL FAIR 2021“ je dobra prilika za kompanije iz Bosne i Hercegovine da predstave svoje proizvode, istraže nove izvozne mogućnosti, ojačaju postojeće i uspostave nove poslovne veze sa partnerima iz Albanije, Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije, Srbije, tačnije iz zemalja zapadnog Balkana, kao i partnerima iz drugih zemalja.

Komorski investicioni forum zapadnog Balkana (KIF ZB), čiji je fokus na podršci uspostavljanja zajedničkog regionalnog tržišta na zapadnom Balkanu,priprema Razvojni program dobavljača KIF ZB (WB6 CIF Supplier Development Program) kako bi osigurao učešće MSP u regionalnim i multinacionalnim lancima snabdijevanja i uspostavljanju novih regionalnih partnerstava između kompanija zapadnog Balkana.

U okviru Razvojnog programa dobavljača i uz podršku Evropske komisije, 30 odabranih MSP iz regiona Zapadnog Balkana (5 kompanija po ekonomiji) iz sektora prehrambene industrije imaće priliku da učestvuju u zajedničkoj regionalnoj delegaciji, u pratnji 6 velikih trgovačkih lanaca/ distributera koji su zainteresovani da pronađu potencijalne dobavljače iz poljoprivredno-prehrambenog sektora.

Šta odabrane kompanije dobijaju besplatno od ovog programa?

• Zajednička posjeta i učešće na Međunarodnom sajmu privrede u Tirani od 01. do 04. decembra 2021. godine;

• Mogućnost predstavljanja promotivnog materijala na zajedničkom štandu KIF ZB tokom sajma

• Mogućnost susreta sa 6 velikih trgovačkih lanaca/distributera (po jedan iz svake ekonomije ZB) koji će učestvovati u ovom programu;

• B2B sastanci sa potencijalnim partnerima i prilagođena lista od 5 potencijalnih partnera iz Albanije za svakog člana delegacije.

• Hotelski smještaj, 3 noći za 1 osobu

• Učešće u događaju zajedničkog umrežavanja svih kompanija i dodatnih potencijalnih poslovnih partnera sa Zapadnog Balkana i inostranstva, koje organizuje KIF ZB.

• Medijsko izvještavanje:

– priprema zajedničkog digitalnog kataloga svih kompanija/proizvoda, na osnovu materijala dobijenih od kompanija

– promocija događaja i kompanija/proizvoda kroz prilagođenu promotivnu kampanju

Da li ispunjavate uslove?

• Nalazite se u jednoj od 6 ekonomija Zapadnog Balkana: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji

• Vi ste malo ili srednje preduzeće registrovano za preradu hrane

Izbor će se zasnivati na:

• Ukupan iznos izvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koje Vaše preduzeće proizvelo u posljednje 3 godine

• Broj tržišta sa zapadnog Balkana na koje izvozite svoje proizvode

• Godina osnivanja preduzeća

Prioritet pri odabiru će imati kompanije koje imaju registrovan profil u bazi podataka WB6 CIF Market Access Database https://www.market-access.wb6cif.eu/ i koje dostave promotivne materijale (pdf katalog i/ili video prezentaciju) uz svoju prijavnu formu .

Rok za podnošenje prijave i prateće dokumentacije je 15. novembar 2021. godine do 12 časova. Lista odabranih kompanija biće objavljena na web stranici WB6 CIF website do 17. novembra 2021. godine.

U slučaju nejasnoća i dodatnih informacija, molimo Vas da kontaktirate Stanislavu Perišić putem e-mail adrese stanislava.perisic@komorabih.ba.

Poziv

Prijavni obrazac

 Izvor: https://komorabih.ba/