Back

Poziv za mala i srednja preduzeća

Pozivamo mala i srednja preduzeća sa područja Sarajevske makroregije i Zlatiborskog okruga da se prijave za učešće u projektu  „Podrška za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja – ENHANCE". Projekat se implementira  u okviru IPA programa prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina 2014-2020  sa ciljem  jačanja ekonomskog rasta i održivih mogućnosti zapošljavanja u industrijskim malim i srednjim preduzećima (MSP) na prekograničnom području Sarajevske makroregije i Zlatiborskog okruga kroz razvoj kapaciteta za procjenu tržišta, inovacija, brendiranja te saradnju i komercijalizaciju MSP iz sektora drvne, prehrambene i metaloprerađivačke industrije. 

Tijelo za ugovaranje ovog projekta je Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije (CFCU), Republike Srbije. 


Implementatori ovog projekta su Privredna/Gospodarska komora Federacije Bosne i Hercegovine, Regionalna privredna komora Zlatiborskog upravnog okruga i Centar za edukaciju i podizanje svijesti o potrebi povećanja energetske efikasnosti – Energis. 


Zašto se prijaviti i koji su benefiti?

• Razvijanje alata za procjenu tržišta;

• Razvijanje alata za poboljšanje inovacijskih kapaciteta;

• Izrada strategija za brendiranje proizvoda;

• Izrada izvozne strategije;

• Razvoj kapaciteta e-learning kurseva;

• Projektna akademija – obuka zaposlenika MSP-a u pripremi i pisanju projekata; 

• Izrada vodiča za pristup sredstvima domaćih i međunarodnih finansijskih institucija;

• Izrada vodiča za B2B događaje i umrežavanje;

• Razvoj sektorskih prekograničnih mreža orijentisane na MSP i  institucije za podršku;

• Izrada strateškog dokumenta za povećanje mogućnosti zapošljavanja;

• Izrada strateškog dokumenta za jačanje ekonomskog rasta malih i srednjih preduzeća.


Ko može aplicirati?

• MSP drvne, prehrambene i metaloprerađivačke industrije, 

• MSP sa područja Sarajevske makroregije i Zlatiborskog okruga,

• MSP čiji je cilj jačanje inovacijskih kapaciteta,

• MSP čiji je cilj unapređenje kapaciteta za procjenu tržišta,

• MSP koja žele poslovne partnere tražiti na području Sarajevske makroregije i Zlatiborskog okruga,

• MSP koja žele da njihovi radnici razvijaju lične I profesionalne vještine,

• MSP koja planiraju nova zapošljavanja.


Prijaviti se možete već ovog trenutka putem linka: http://skr.rs/z78s


Zbog ograničenog broja učesnika u projektu, molimo zainteresovane da prijavu učešća urade što prije.                                                                                                                  


Za više informacija možete kontaktirati Enhance team putem e-maila: enhance@kfbih.com  ili telefona +387 33 566 311.


Prilog:  Enhance promotivni katalog


Vaš ENHANCE TEAM