Back

Program ADRION: Info dan Mostar

Info dan će biti održan u utorak 8. maja 2018. godine sa početkom u 11:00 časova u Hotelu Mostar, u Mostaru.

Učesnicima će biti detaljno predstavljen poziv koji je objavljen za definisane teme u okviru programskog prioriteta br. 2: „Održivi region“, radi postizanja sljedećih specifičnih ciljeva:

  • 2.1. Promovisanje održive valorizacije i očuvanja prirodnog i kulturnog naslijeđa, kao resursa rasta u Jadransko-jonskom regionu;
  • 2.2. Poboljšanje transnacionalnih kapaciteta za zaštitu životne sredine, smanjenje fragmentacije i očuvanje eko-sistemskih usluga u Jadransko-jonskom region
Svi zainteresovani za učešće se mogu prijaviti do 07.05.2018. do 15:00 sati i to putem e-maila na sljedeće adrese: naida.dilic@dei.gov.ba i sanja.vukadin@dei.gov.ba   (najviše dva predstavnika usljed ograničenog broja mesta u sali)

Potrebno je popuniti prijavni list i isti poslati na navedene e-mail adrese.

Dnevni red događaja možete pronaći ovdje