Back

Program podrške razvoju konkurentnosti privrede za 2018. godinu

Kroz grant shemu pruža se podrška MSP, koji djeluju u prioritetnim oblastima(obrada drveta, obrada metala, obrada tekstila,obuće i kože, obrada plastike, prehrambena industrija, informacione tehnologije) kako bi realizirali:

1. investicije usmjerene ka poboljšanju tehnološke opremljenosti, 

2. programe obuke radne snage i 

3. unaprijedili pristup tržištu, odnosno promovirali proizvode na tržištima u cilju podizanja konkurentnosti MSP.

Grant shema će podržati MSP u svrhu povećanja konkurentnosti kroz podršku sljedećih ciljeva:

• Jačanje MSP kroz tehnološko unapređenje poslovnih procesa i proizvodnje, te podršku uvođenju standarda i sistema kvaliteta sa fokusom na sektore sa najvećim potencijalom za ekonomski rast.

• Unaprijeđenje znanja i vještine radnika radi unapređenja produktivnosti i kvaliteta finalnih proizvoda kao i sveobuhvatno jačanje ponude na tržištu rada u ZDK.

• Povećanje konkurentnost MSP kroz jačanje njihove sposobnosti da posluju na međunarodnim tržištima, jačanje tržišne pozicije i promocija izvoznih potencijala teumrežavanje sa inostranim tržištima i poslovnim partnerima.

Više o ovom programu kao i potrebna pojašnjenja i dokumente možete pronaći ovdje.