Back

Sajmovi i Buyer mission programi u Turskoj

Ured savjetnika za trgovinu Ambasade Republike Turske u Sarajevu obavještava o sajmovima i Buyer mission programima koji će se u mjesecu maju i junu 2022. godine održati u Turskoj prema navedenoj tabeli u prilogu.

U okviru pomenutih sajmova održat će se Buyer Mission Programi tokom kojih će biti održani B2B bilateralni susreti sa turskim privrednicima i posjeta sajmu. Učesnicima (po jedan predstavnik kompanije) gore pomenutog Programa bit će plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Učesnici programa su obavezni poznavati jedan od tri strana jezika engleski, njemački ili francuski, te trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje o kupovini.

Zainteresovane kompanije mogu aplikacione formulare dostaviti Uredu ekonomskog savjetnika Ambasade Republike Turske u Sarajevu najkasnije do datuma navedenih u koloni tabele “krajnji rok za dostavu aplikacionih formulara” na broj faksa: 033/ 208 – 562 ili putem maila saraybosna@ticaret.gov.tr, nakon čega će biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće u gore navedenom Programu.

 

Izvor: https://komorabih.ba/