Back

Sindikat BiH obilježava 1. maj obilaskom radnika i sindikalista

Bit će organizirana i anketa "Koliko se poštuju moja osnovna radnička prava?" kojom će biti obuhvaćeni svi granski sindikati, sindikalne podružnice, kantonalni odbori SSSBiH i granskih sindikata, kao i građani koji će je moći ispuniti na nekom od punktova u administrativnim centrima kantona, ali i online putem web-stranice SSSBiH – www.sssbih.com.

Anketa će se realizirati od 30. aprila do 8. maja, a anketni materijal sa terena će biti objedinjen do 18. maja, nakon čega će rezultati biti analizirani i u skladu s njima kreirani dokumenti i strategija Saveza samostalnih sindikata BiH za naredni period.

Tokom posjete radnicima će biti uručen propagandni materijali, a u razgovoru s njima će se pokušati doći do odgovora na pitanja koliko se poštuju njihova prava, s kojim problemima se najčešće suočavaju, šta očekuju od sindikata, saopćeno je iz Službe za informiranje SSSBiH.