Back

Skorup kajmak sa Sokoca pred brendiranjem

Prije 15 dana uzeti su uzorci kajmaka i poslati na analize u laboratoriju. 

Potvrđeno je da ispunjavaju uslove prema Pravilniku o kvalitetu svježeg i sirovog mlijeka, navodi Jelena Vlačić, rukovoditeljica Područne jedinice Sokolac Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.

Ona napominje da je u februaru prošle godine Udruženje proizvođača sa područja Sokoca, Rogatice i Han Pijeska dobilo rješenje o zaštiti porijekla "romanijskog skorupa-kajmaka". Vlačić ističe da je završen veoma važan dio aktivnosti zahvaljujući podršci opština Han Pijesak, Rogatica i Sokolac, koje su uplatile po 4.000 KM, te resornom ministarstvu Republike Srpske, Japanskoj razvojnoj agenciji, Njemačkoj razvojnoj agenciji, Institutu za intelektualno vlasništvo BiH i Gradu Istočno Sarajevo.

"Registracijom članova Udruženja bit će zaokružen jedan proces u realizaciji inicijative započete prije deset godina da se brendira autohtoni kajmak koji se proizvodi na širem području Romanije, Sjemeća, Devetaka, Jahorine, Trebevića i Ozrena", pojašnjava Vlačić.

Planirana je izgradnja drvenih koliba u kojima će biti proizvođen kajmak na potezu Han Pijesak-Sokolac-Rogatica, gdje će sve većem broju zainteresovanih kupaca biti dostupno da kupe i degustiraju romanijski skorup.

Rukovoditeljica Područne jedinice Sokolac posebno naglašava ulogu Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, koji djeluje na području 12 opština Sarajevsko-romanijske i gornjodrinske regije.

U Resoru već nekoliko godina stavljaju akcenat na udruživanje poljoprivrednih proizvođača u udruženja i zadruge, te na formiranje klastera.

Vlačić podsjeća da je Područna jedinica Sokolac u prošloj godini postavila oglede pšenice na 1,4 hektara i 13 ogleda silažnog kukuruza na različitim lokalitetima ukupne površine 12,6 hektara. 

Na jednom makroogledu površine 2,4 hekatara predstavljeno je, kako ističe, 13 različitih hibrida silažnog kukuruza iz pet selekcijskih kuća i održani su "Dani polja silažnog kukuruza". 

Ovakvi ogledi služe i da bi stočari na ovoj regiji obezbijedili bolju ishranu grla i proizveli kvalitetnije mlijeko, što potvrđuju i podaci o porastu njegove proizvodnje.

"U prošloj godini, sa Sarajevsko-romanijske regije otkupljeno je 4.000.000 litara mlijeka i prodato mljekarama Pađeni i Milkos", navodi Vlačić za Srnu.

Nju raduje da trend rasta proizvodnje mlijeka na Sokocu i Han Pijesku nije toliko posljedica povećanja broja kooperanata, koliko je rezultat povećanja broja grla na farmama, što znači da domaćinstva postaju pravi robni proizvođači.

Vlačić preporučuje poljoprivrednicima da ne treba da se obeshrabre zbog prošlogodišnje cijene maline, koja je bila 1,90 KM, jer se očekuje da će se to stanje u ovoj godini popraviti.

Raduje i činjenica da je lani sa Sarajevsko-romanijske i gornjodrinske regije otkupljeno ukupno 600 tona maline, te da se malinarstvo, značajnije zastupljeno na području Višegrada, Rudog, Čajniča i Rogatice, širi na ostale opštine u regiji i da raste broj hladnjača za voće.

Vlačić navodi da su poljoprivredni stručnjaci ove godine krenuli intenzivno sa predavanjima u januaru i februaru, prije početka radova na imanjima, jer će sa prvim danima proljeća biti prisutni na terenu sa poljoprivrednicima.

Ona je podsjetila da su kontrolni asistenti ove područne jedinice u februaru održali niz praktičnih obuka kontrole mastitisa kod mliječnih muznih grla, da je održano šest praktičnih obuka o pravilnom uzorkovanju i higijeni mlijeka, kao i da su u toku dvije zimske škole za malinare.

U Resoru za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, Područna jedinica Sokolac, planirali su da u 2018. godini nastave sa ogledima silažnog kukuruza i ogledima za zrno, da pojačaju oglede krmnog bilja (sirka i sudanske trave) te da postave oglede stočnog graška, ljekovitog i aromatičnog bilja, za koje na području postoje prirodni resursi.