Back

Šta žene u politici i poduzetništvu mogu uraditi jedne za druge

U sklopu manifestacije Dani poduzetništva žena danas je održana Konferencija na temu – „Šta žene u politici i poduzetništvu mogu uraditi jedne za druge – kreiranje mreže žena u politici i poduzetništvu“

U Plavoj sali Parlamentarne skupštine BiH održana je Konferencija koja je za cilj imala doći do širokog fronta žena koje kroz svoj rad, u politici i poduzetništvu mogu utjecati na položaj žena u bh. društvu, te uopšte da se pojača dijalog između političarki i poduzetnica a kako bi se unaprijedili ekonomski segmenti za razvoj privrede Bosne i Hercegovine. 

Udruženje poslovnih žena u BiH niz godina radi na uspostavljanju dijaloga na svim nivoima vlasti, a pokušavajući dati novu snagu privredi. Ispunjavajući svoju misiju osnaživanja i umrežavanja žena poduzetnica ova Konferencija je ujedno i umrežavanje poduzetnica i političarki.

Učesnicima Konferencije na panelu “Iskustva i dobre prakse iz zemalja regije i EU” obratile su se Tanja Fajon,  zastupnica u  EU Parlamentu i  Biljana Borzan,  zastupnica u  EU Parlamentu  putem video linka te  Jelena Radenović,  članica Političke mreže žena Crne Gore. Panelistice su  govorile o tome kako se umrežavanje žena pokazalo u drugim zemljama. Prije svega podržale su ovakvu ideju te ponudile svoju podršku u budućim aktivnostima.

“Poduzetništvo žena u BiH iz ugla poduzetnica, državnih službenika i  političarki, – izazovi, potrebe i mogućnosti” bio je drugi panel na kojem su učestvovale Melika Mahmutbegović, potpredsjednica FBiH , Aida Soko, savjetnica premijera FBiH i Danica Nović, poduzetnica iz Dervente.

Potpredsjednica FBiH Melika Mahmutbegović, govorila je o vezi između politike i poduzetništva, te o značaju političke participacije žena u našem društvu. Mahmutbegović je istakla kako je neophodno sinergijsko djelovanje na obezbjeđivanju harmonizacije između vlada, parlamenata i poduzetnika, kao ključnih aktera u jačanju ekonomije društva. 

„Obzirom da mi u fokus našeg interesovanja stavljamo ženu poduzetnicu,naše djelovanje dobrim dijelom treba biti usmjereno na ulogu javnog sektora, prvenstveno socijalnu i zdravstvenu politiku, jer su to često limitirajući faktori u ostvarivanju poduzetničkih ciljeva mnogih žena.

Cijeneći činjenicu da su socijalna i zdravstvena politika primarno kantonalnog nivoa,odnosno podijeljene nadležnosti,trebamo učiniti dodatni napor da izjednačimo pravo na socijalnu i zdravstvenu u zaštitu u kantonima, da izjednačimo prava na porodiljne naknade, da provodimo natalitetnu politiku,educiramo te prilagodavamo rad ustanova i preduzeća sa radom vrtića, produženog boravka u školi,kako bi žena bila rasterećena dodatnih briga“ istakla je između ostalog Mahmutbegović.

Poručila je da u poslovnom svijetu ne trebamo gledati da li je neko muškarac ili žena,nego da li je sposoban/na ili nije, te da žene moramo osnažiti, ohrabriti, motivirati te profesionalno ojačati kroz obrazovanje i promociju rezultata, jer, po njenim riječima, samo obrazovana,samostalna žena može biti i društveno politički snažna.

Konferenciju je obilježila i radionica “Kako i da li je  moguće kreirati „mrežu žena u politici i poduzetništvu“?” – koju su vodile Vikica Šunjić, zamjenica direktorice Gender Centra FBiH, Aida Zubčević predsjednica Udruženja poslovnih žena u BiH i Aida Soko, savjetnica premijera FBiH. Učesnice su imale priliku razgovarati o stvarnim poteškoćama ali i riješenjima kada je riječ o položaju žena te mogućnosti kreiranja “mreže”

Šira patforma, po  riječima Aide Soko, podrazumijevala bi mrežu žena aktivnih u politici koje će služiti za razmjenu iskustava sa Udruženjem poslovnih žena u BiH.

– Tokom konferencije tražili smo da se poticaj ženskog poduzetništva ne smatra bilo kakvom socijalnom kategorijom jer se veoma često u transferima koji su namijenjeni ženskom poduzetništvu radi o malim iznosima, koji predstavljaju socijalnu pomoć i da se obuhvati što više žena. Dakle, žensko poduzetništvo je razvojna  komponenta i tako se treba posmatrati kroz bitan segment ekonomskog razvoja u BiH – kazala je Soko.

Na umreževanju žena, poručila je, radit će se u BiH, kao i drugim zemljama regiona kako bi u različitim iskustvima žene mogle podržati jedne druge.    

Udruženje  poslovnih žena u BiH danas je promovisalo platformu u kojoj se oko 60 žena uključilo u program mentorstva.

– Direktno ćemo davati savjete i pomoći  svim ženama koje žele da pokrenu biznise. One će imati pristup 60 mentora koji imaju više od deset godina iskustva u poduzetništvu – kazala je predsjednica Udruženja poslovnih žena u BiH Aida Zubčević.

Zastupnica u Narodnoj skupštini Republike Srpske Begija Smajić kaže da je današnja konferencija podsticajna za pokretanje privatnih preduzeća i to je način da ukoliko mladi ljudi, u ovom slučaju žene, nemaju zaposlenje, pokrenu startup preduzeća.

– Na taj način oni upošljavaju sebe, kao i članove svoje porodice i druge ljude. Mislim da nezaposlenost nije pravi razlog zbog kojeg mladi napuštaju našu zemlju, jer u BiH postoje mogućnosti da čovjek dođe do zaposlenja, a dokaz su mladi ljudi koji su na današnjoj konferenciji prezentirali svoje biznise – istakla je Smajić.    

Doneseni su i zaključci koji su definisali nastavak aktivnosti na uspostavi mreže žena u poduzetništvu i politici a koja bi radila na pronalasku riješenja brojnim izazovima u društvu među kojima su i oni identifikovani na ovoj Konferenciji, među ostalim: Dostupnost fondova za obrte, da se na svim nivoima vlasti uvede poseban grant za poduzetništvo žena, Transparentno i realno određivanje budžeta za poduzetništvo žena, Potreba pozitivne diskriminacije kako bi se osnažile žene poduzetnice, Ojačati žene da legaliziraju svoje poslove, Donijeti zakone koji afirmišu poduzetništvo, Smanjiti korupciju u dodjeli sredstava za poticaj i bespovratnih sredstava…

Zanimljivo, Konferencija je otvorena na neobičan ali inspirativan način Performansom  “Heroine naše prošlosti” u produkciji Westminster fondacije za demokratiju u BiH  a po tekstu Daria Bevande i režiji Damira Kusture 

„Heroine naše prošlosti“ Rifka Levi, Staka Skenderova, Ševala Zildžić-Iblizović, Vahida Maglajlić i Vera Šnajder  iako posvećen  ženama prošlosti, za učesnice konferencije bio je inspiracija za budućnost.