Back

Stopa nezaposlenosti najviša među mladim osobama

 Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi u 2018., stopa nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini iznosila je 18,4 posto (17,2 posto za muškarce i 20,3 posto za žene), dok je u istom periodu 2017. godine bila 20,5 posto (18,9 posto za muškarce i 23,1 za žene).

Anketirane su sve osobe u uzorkom izabranim domaćinstvima koje su pristale na anketiranje. Stopa neodziva bila je 27,5 posto, odnosno prikupljeni su podaci o ekonomskoj aktivnosti i ostalim karakteristikama stanovništva za 7.722 domaćinstava u BiH. Agencija za statistiku BiH objavila je preliminarne rezultate Ankete o radnoj snazi iz 2018 godine.

Prema tim podacima, radnu snagu u BiH (ekonomski aktivno stanovništvo) činilo je 1.007.902 osoba, dok je broj neaktivnih bio 1.387.837 osoba. U okviru radne snage bilo je 822.446 zaposlenih i 185.465 nezaposlenih osoba. U okviru zaposlenih osoba bilo je 30.702 neplaćenih pomažućih članova domaćinstva.

Stopa nezaposlenosti bila je najviša među mladim osobama starosti 15 do 24 godine i iznosila je 38,8 posto (35,4 posto za muškarce i 45,5 posto za žene).

Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi u 2018. godini, stope aktivnosti i zaposlenosti su iznosile 42,1 posto i 34,3 posto, dok su u 2017. godini bile 42,6 posto i 33,9 posto, Stope su bile značajno više za muškarce nego za žene. Stope aktivnosti i zaposlenosti za muškarce iznosile su 53,2 posto i 44,1 posto, dok su za žene iznosile 31,4 posto i 25 posto.

Stope aktivnosti i zaposlenosti su bile najviše u starosnoj grupi 25 do 49 godina (73 posto i 58,9 posto).