Back

U Mostaru održan četvrti partnerski sastanak

Na sastanku je razgovarano o napretku u projektnim aktivnostima, te preprekama i načinima kako ih riješiti. Istaknuto je kako se aktivnosti provode planiranom dinamikom, te da i  idući koraci, moraju biti kao i do sada koordinirani kako bi se projekat odvijao prema planu te  ispunili  ciljevi zacrtani projektom. Udruženje poslovnih žena u BiH u potpunosti uspijeva ispuniti zadatu dinamiku projekta, izvjestio je projektni tim Udruženja poslovnih žena zadužen za projekat STRONGER. Prije svega naglašeno je kako je uspješno završen trenining trenera kao i korisnika a trenutno Udruženje poslovnih žena u BiH sprovodi nabavku opreme.

Kultivacija začinskog i ljekovitog bilja, sakupljanje samoniklog bilja te prerada istog u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini cilj je projekta Stronger Together kojeg sa partnerima iz ovih zemalja provodi Udruženje poslovnih žena u BiH.

Projektni tim čine organizacije iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore gdje je vodeći partner CTR – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o., a projektni partneri su Asocijacija poslovnih žena Crne Gore, INOVACija Zadar, Sveučilište u Zadru te Udruženje poslovnih žena u Bosni i Hercegovini,koje je i domaćin ovog sastanka. 

Partnerske organizacije iz tri zemlje redovno koordiniraju aktivnosti i napore kako bi ovaj projekat bio uspješan.