Back

Više stope poreza na promet nekretnina i poreza na naslijeđe i poklone

Prvog januara 2019. u Kantonu Sarajevo počet će primjena novog Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone. Najvažnije promjene tiču se povećanja procenta poreza na neke kategorije, ali i uvođenja pojedinih olakšica.

Ono što je najvažnije jeste da će mladi bračni par biti oslobođen plaćanja prvih 45 kvadrata svoje nekretnine, da će par s jednim djetetom biti oslobođen prvih 60 kvadrata svoje buduće nekretnine i tako dalje. Ukoliko su nekretnine veće površine od zbira uvaženih kvadrata u odnosu na broj članova domaćinstva, razlika će se uzeti kao osnova za standardni porez od pet posto.

Kao i prije, porodice šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i boraca koji su u Oružanim snagama RBiH proveli najmanje 24 mjeseca za vrijeme oružane agresije na BiH, a rješavaju svoje stambeno pitanje prvi put kupovinom stana ili kuće, također su oslobođeni plaćanja poreza.

Bitna promjena, odnosno rast poreza od 1. januara 2019. godine odnosi se na porez na naslijeđe koji će se plaćati po stopi od 8 posto te na porez na poklone koji će se plaćati po stopi od 10 posto.

Ovog poreza bit će oslobođeni nasljednici prvog nasljednog reda, bračni partner kada nasljeđuje u drugom nasljednom redu, roditelji ostavioca i kada nasljeđuju djeca bez oba roditelja ako se nalaze na redovnom školovanju.

Država i vjerske zajednice ne plaćaju poreze ni na kupljenu nekretninu, niti na poklonjenu nekretninu.

Izuzet je porez na promet nekretnina po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju i plaća se po stopi od 10 posto (do tri godine izdržavanja), osam posto (tri do četiri godine izdržavanja), šest posto (od četiri do pet godina izdržavanja), četiri posto (od pet do šest godina izdržavanja), dva posto (od šest do sedam godina izdržavanja), dok porez ne plaća osoba koja je izdržavala vlasnika sedam i više godina.