Back

400.000 KM za pokretanje biznisa mladih

Ugovori Instituta i jedinica lokalne samouprave koje će biti dio programa Preduzetnički fond za mlade,  potpisani su danas na Ilidži.

Tim ugovorima osigurana je podrška mladim nezaposlenim osobama u dobi od 18 do 30 godina u razvoju biznisa mikro, malih i srednjih preduzeća, doprinoseći na taj način konkurentnosti lokalnih ekonomija i stvaranju mogućnosti za zapošljavanje mladih kao teže zapošljivih kategorija.

Institut za razvoj mladih KULT uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske u BiH izdvojit će ukupno 200.000 KM za implementaciju projekta u osam lokalnih zajednica, a jednak iznos izdvojit će i jedinice lokalne samouprave.

Institut je u maju objavio Javni poziv za učešće jedinica lokalne samouprave u BiH – Podrška mladima u razvoju biznisa u okviru Preduzetničkog fonda za mlade na koji se prijavila 31 jedinica lokalne samouprave iz BiH, a izabrano je njih osam (Cazin, Trebinje, Općina Centar Sarajevo, Jajce, Modriča, Novi Travnik, Općina Stari Grad Sarajevo i Teslić).

Prema istraživanju Instituta za razvoj mladih KULT "Na putu ka politici prema mladima FBiH: analiza stanja i potreba mladih u Federaciji Bosne i Hercegovine", svaka druga mlada osoba željela bi pokrenuti vlastiti biznis, ali im je u tome potrebna finansijska, savjetodavna i edukacijska podrška, zbog niza prepreka s kojima se pritom susreću.

Direktna finansijska i savjetodavna pomoć koju lokalne zajednice mogu pružiti mladima ključna je za dugoročno rješavanje njihovih najvećih problema, kao što je nezaposlenost.