Back

EU: Povećanje državne pomoći u poljoprivredi

Komisija predlaže da se pomoć sa sadašnjih 15.000 eura po poljoprivrednoj ekonomiji tokom tri godine poveća na 25.000.

U saopćenju Komisije, navedeno je da su se "’de minimis’ pomoći pokazale posebno korisnim u kriznim situacijama, jer omogućuju bržu reakciju kada poljoprivrednicima treba hitna pomoć, kao u slučajevima privremenog nedostatka likvidnosti".

EK je, kako se ukazuje, reagirala na poziv država članica da poveća limit za tu vrstu pomoći kako bi im omogućila širu i bržu distribuciju sredstava bez potrebe za slanjem obaveznih obavještenja.

– Da bi se garantirala zaštita od poremećaja tržišta, uvedena je dodatna zaštitna mjera da poljoprivredni sektor ne može dobiti više od 50 posto ukupnog iznosa "de minimis" pomoći na nacionalnom nivou – navedeno je u saopćenju.

EK je predložila i stvaranje centralnog registra, koji će države članice morati uspostaviti i koristiti. Time će se, kako se obrazlaže, pojednostaviti praćenje korištenja i distribucije pomoći.

Komisija traži povratne informacije o svom prijedlogu od tijela EU koja su se koristila tim instrumentom. Savjetovanje će biti otvoreno do 16. aprila ove godine. Očekuje se da će Komisija prijedlog donijeti tokom ljeta, nakon savjetovanja s državama članicama.