Back

Javni poziv za dodjelu sredstava

Općina Centar Sarajevo je objavila Javni poziv za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih podršci fizičkim licima koji otežano obavljaju samostalnu djelatnost zbog posljedica pandemije COVID 19 virusa na području ove Općine za 2021. godinu

Finansijska sredstva će biti dodijeljena u skladu sa raspoloživim sredstvima Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2021. godinu, u maksimalnom iznosu do 1.500,00 KM po prijavi, navedeno je u pozivu.

Bespovratna finansijska sredstva, predviđena Javnim pozivom, namijenjena su za:

a) Zaposlenje novih uposlenika;

b) Nabavku alata, repromaterijala, kao i promociju djelatnosti, proizvoda i usluga;

c) Plaćanje ostalih dospjelih obaveza (PIO/MIO, Zdravstveno osiguranje uposlenih i sl.);

d) Plaćanje režijskih troškova (zakup poslovnog prostora, tekući računi i sl.);

e) Druge aktivnosti vezane za održivost i razvoj djelatnosti.

Javni poziv ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisa