Back

Napredni grantovi za sve naučne oblasti

ERC napredni grantovi namijenjeni su iskusnim istraživačima sa značajnim istraživačkim postignućima u posljednjih 10 godina. Cilj granta je pružanje podrške vrhunskim vodećim istraživačima u onoj fazi karijere kada su se već afirmisali kao vodeći istraživači sa prepoznatljivim uspehom u istraživačkim dostignućima.

Vodeći istraživači koji su aplikanti moraju da pokažu da je njihov istraživački prijedlog inovativan, ambiciozan i izvodljiv.

Maksimalan iznos finansiranja po projektu je 2.500.000,00 EUR za period od 5 godina.

Rok dostavljanja aplikacija je  30. avgust 2018. godine.

Svi uslovi poziva i kriteriji za prihvatljivost aplikanata dostupni su na sljedećim stranicama:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/erc-2018-adg.html

https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants

 

Ovdje pogledajte vodič za aplikante za  ERC napredni grant.