Back

Nova prilika za posao

 U okviru Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2019., Služba za zapošljavanje KS će sutra objaviti javne pozive za poslodavce s područja Kantona po programu Javnih radova i Programu obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih Službe za zapošljavanje KS.

Za realizaciju Programa javnih radova planirana su sredstva od 1.059.600 KM i bit će utrošena za angažovanje 600 nezaposlenih osoba, na period od dva mjeseca, a za Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca planirana sredstva iznose 257.120 KM kojim će biti zaposlene najmanje 64 nezaposlene osobe.

Javni pozivi poslodavcima za prijavu učešća za navedene programe bit će objavljeni u dnevnim novinama "Dnevni avaz" i na web stranici Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, www.szks.ba, zajedno sa aplikacijama.

Zainteresovani poslodavci, koji imaju namjeru učestvovati u programima, trebaju da pripreme svu potrebnu dokumentaciju kako bi na vrijeme podnijeli svoje aplikacije, najavljeno je za naš portal iz Službe za zapošljavanje KS.