Back

Općina Centar Sarajevo će građanima dodijeliti još 15 plastenika

Pošto su rebalansom općinskog budžeta za 2018. godinu obezbijeđena dodatna sredstva za dodjelu još 15 plastenika ponovo je raspisan javni poziv zainteresiranim stanovnicima općine Centar koji posjeduju, odnosno koji su zakonski korisnici poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju. Javni poziv je objavljen u ponedjeljak, 14. maja 2018. godine u dnevnom listu ”Oslobođenje” i ostaje otvoren 15 dana.

U javnom pozivu su navedeni kriteriji koji nose određeni broj bodova. Osim vrednovanja pogodnosti zemljišta, dodatne bodove dobivaju nezaposlena lica, demobilisani borci, članovi uže porodice poginulih branitelja, ratni vojni invalidi, civilne žrtve rata, logoraši…

Odluku o dodjeli plastenika donosi općinski načelnik na prijedlog stručne komisije koja će izvršiti uviđaj i utvrditi pogodnost zemljišta za zasnivanje plasteničke proizvodnje, izvršiti bodovanje i predložiti kandidate za dodjelu plastenika.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Centar (Mis Irbina 1), kontakt osoba Imra Mulahuseinović Ramljak, telefon broj 033/562-369.

Javni poziv za predaju zahtjeva za dodjelu plastenika na području općine Centar objavljen je i na općinskoj web stranici.