Back

Osigurano 57 miliona KM

  Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ) će na svojoj internet stranici od 12. marta početi objavu javnih poziva za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja 2019 i Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2019.

Za mjere aktivne politike zapošljavanja FZZZ je u ovoj godini osigurao ukupno 57.000.000 KM, uključujući dva spomenuta programa i Program ‘Obuka i rad’.

Rečeno je to danas na pres-konferenciji u Sarajevu na kojoj je ključne elemente spomenutih programa predstavio Haris Huskić, rukovoditelj Sektora FZZZ-a za aktivnu politiku zapošljavanja.  

S obzirom na veliki interes potencijalnih korisnika javni pozivi za učešće u programima će se objavljivati sukcesivno za pojedine kantone, tako da će 12. marta uslijediti objava za Hercegovačko-neretvanski kanton, Zapadnohercegovački i Kanton 10.

Za 13. mart planirana je objava javnih poziva za Zeničko-dobojski kanton, Srednjobosanski i Bosansko-podrinjski kanton, narednog dana slijede objave za Tuzlanski i Posavski kanton, te Unsko-sanski kanton, dok je objava javnog poziva u vezi sa spomenutim programima za Kanton Sarajevo planirana za 15. mart.

Huskić navodi kako se za treći program ‘Obuka i rad’ neće podnositi zahtjevi putem online prijave, te da se radi o programu za koji poslodavci apliciraju putem posebnog obrasca koji se nalazi na internet stranici FZZZ-a, a o svakom pojedinačnom zahtjevu očitovat će se Upravni odbor.

– Program sufinansiranja zapošljavanja 2019 sadrži više mjera, a novinu u odnosu na 2018. godinu predstavljaju dvije nove mjere, od kojih je jedna ‘nova prilika’ koja se odnosi na sufinansiranje najteže zapošljivih kategorija – osoba bez adekvatnog obrazovanja, starijih osoba i dugoročno nezaposlenih osoba – pojašnjava Huskić, navodeći da je u tom paketu i mjera ‘tražim poslodavca’ u sklopu koje se nezaposlene osobe nastoje motivirati da aktivno traže posao.

Za realizaciju tog programa predviđena su sredstva u iznosu od 45.000.000 KM, s ciljem zapošljavanja najmanje 12.000 osoba s evidencije nezaposlenih u FBiH.

Kada se radi o Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2019, Huskić precizira kako su tim programom predviđene mjere – poduzetništvo za mlade, žene i poduzetništvo za sve, te ove godine prvi put i mjera ‘druga prilika’ koja će biti implementirana putem kantonalnih službi za zapošljavanje.

Istovremeno, ističe kako su povećani iznosi sufinansiranja za sve planirane mjere, te da su u ovoj godini predviđena najmanje dva javna poziva.

Za realizaciju tog programa osigurana su sredstva u uznosu od 10.000.000 KM, s ciljem poticanja najmanje 1.300 nezaposlenih osoba na samozapošljavanje pokretanjem određene djelatnosti.

Huskić, nadalje, pojašnjava kako program ‘Obuka i rad’, za čiju je realizaciju predviđen iznos od 2.000.000 KM, podrazumjeva kombinaciju obuke uz rad i sufinaniranje zapošljavanja, a novina je što se u tekućoj godini uvodi sufinansiranje u trajanju od 12 mjeseci.     

Tim programom bi trebala biti organizirana obuka u konkretnom poslovnom okruženju za 700 nezaposlenih osoba od kojih će najmanje 420 zasnovati radni odnos kod poslodavca koji je organizirao obuku.