Back

Plaćanje najkasnije 60 dana od isporuke

 Preduzeća i  institucije RS-a ubuduće će morati da izmire obaveze na osnovu isporučene robe u periodu od dva mjeseca, a naplatu će moći da odgode samo bankarskim garancijama i mjenicama.

Najznačajnije razlike između nacrta i prijedloga zakona ogledaju se u tome što je definisano da se ovaj akt primjenjuje na finansijske institucije samo kada je riječ o novčanim obavezama koje nisu direktno povezane sa obavljanjem njihove djelatnosti. Pored toga, prezirano je da se kao sredstvo obezbjeđenja u naplati obaveza može koristiti i mjenica avalirana od banke.

"Ugovoreni rok za izmirenje obaveze može biti duži od 60 dana  samo u slučaju da dužnik izda bankarsku garanciju i mjenicu avaliranu od banke povjeriocu. U slučaju da nije ugovoren rok za izmirenje, dužnik je obavezan da izmiri obaveze za preuzetu robu u roku od 30 dana. Oni koji prekrše zakon moraće platiti kaznu od 1.000 do 15.000 maraka", navedeno je u predloženom zakonu.

 

U Privrednoj komori RS ističu da su dugo insistirali na usvajanju ovog zakona jer pojedinci obaveze za isporučenu robu i usluge ne izmiruju i po godinu.

"Ovo zakonsko rješenje uvodi red u plaćanju obaveza i doprinosi poboljšanju likvidnosti privrede. Tražili smo da budu izjednačeni rokovi izmirenja obaveza za privredu i javni sektor. Pojedinci su obaveze za preuzetu robu izmirivali i nakon 300 dana, dok imamo i savjesne koji su plaćali u toku nekoliko dana", kazao je portparol Privredne komore RS Vladimir Blagojević i dodao da zemlje regiona već imaju zakone kojim su definisani rokovi izmirenja novčanih obaveza.

U banjalučkoj fabrici za preradu voća i povrća "Vitaminka" kažu da bi zakon mogao napraviti i probleme preduzećima.

"Mi još nismo spremni za primjenu takvih propisa jer imamo veliki unutrašnji dug i teške uslove na tržištu zbog kojih je teško dobiti valutu u tom periodu, odnosno obrnuti ciklus. Zbog toga bi veliki broj preduzeća mogao doći pod udar zakona. Međusobna dugovanja i neizmirenje obaveze nastaju zato što je u lancu veliki problem i nema dovoljno likvidnog novca. Uvjeren sam da 50 odsto preduzeća neće biti u mogućnosti da izmiruje obaveze u roku od dva mjeseca", kazao je direktor "Vitaminke" Žarko Mikić.

Subjekti koji nisu obuhvaćeni zakonom

– preduzeća u stečaju

– banke

– osiguravajuća društva

– društva za reosiguranje

– lizing kuće

– mikrokreditna društva

– dobrovoljni penzioni fondovi

– društva za upravljanje investicionim fondovima

– investicioni fondovi

– brokerska društva

– dilerska društva

Kazne

5.000-15.000 – za preduzeća i javni sektor

1.000-3.000 – za odgovorna lica