Back

Potpora razvoju zadruga

 Financijska sredstva su osigurana u Proračunu Županije Posavske za 2018. godinu, a sredstva su namijenjena za sufinanciranje nabavke osnovnih (stalnih) sredstava, regresiranje kamata na investicijske i kredite za nabavku obrtnih sredstava, sufinanciranje novog zapošljavanja i subvencioniranje troškova prekvalifikacije, dokvalifikacije i specijalizacije zaposlenika zadruge. Pravo sudjelovanja imaju zadruge koje su svoje poslovanje uskladile sa Zakonom o zadrugama. Krajnji rok za prijavu na javni poziv je do 25.09.2018. godine.

Kompletan Javni poziv možete preuzeti na ovom Linku