Back

Poziv za učestvovanje u projektu DigitalBIZ

Projekat DigitalBIZ, koji provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), objavljuje javni poziv svim pravnim subjektima koji pružaju ili imaju namjeru pružati podršku digitalnoj transformaciji mikro, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Bosne i Hercegovine za učešće u programu izgradnje i osnaživanja poslovnih resursnih i savjetodavnih centara, saopšteno je iz UNDP-a.

Projekat DigitalBIZ predviđa podršku za institucionalne partnere, preduzeća i druge relevantne aktere u korištenju digitalne ekonomije kao sredstva za povećanje produktivnosti postojećih ekonomskih sektora, rastućih novih tržišta, kao i ubrzanje ekonomskog rasta. Osim aktivnosti koje su usmjerene na uključivanje i jačanje kapaciteta relevantnih aktera u ubrzanju transformacije ka digitalnoj ekonomiji, projekat će također pružiti i finansijsku podršku mikro, malim i srednjim preduzećima u digitalnoj transformaciji njihovog poslovanja.

Javni poziv ima za cilj odabrati 10 pravnih subjekata (institucija, organizacija, preduzeća) za učešće u programu izgradnje i osnaživanja poslovnih resursnih i savjetodavnih centara. Podnosioci prijave mogu biti privredne komore, razvojne agencije, tehnološki parkovi, inkubatori, akceleratori, inovacijski i istraživački centri, kompetencijski centri pri fakultetima tehničkih i ekonomskih smjerova, klasteri i industrijska udruženja koja predstavljaju kompanije i slični pravni subjekti.

Zainteresovani pružatelji usluga za razvoj poslovanja u Bosni i Hercegovini koji ispunjavaju uslove učešća (koji su navedeni u tekstu javnog poziva) svoj interes za učešće u projektu treba da iskažu:

– ispunjavanjem online formulara,

– dostavljanjem relevantne dokumentacije, shodno registraciji pravnog subjekta, uključujući: rješenje o registraciji, listu osiguranih lica za obveznika ili poresko uvjerenje o zaposlenim izdato od nadležne Poreske uprave, statut, finansijski izvještaji za posljednje dvije godine (ukoliko pravni subjekt priprema iste), CV osoba koje ispred pravnog subjekta učestvuju u pružanju usluga u domenu digitalizacije.

Prijavom na ovaj javni poziv podnosioci prijave iskazuju spremnost i raspoloživost za učešće u ovom programu u periodu od 1. juna do 15. jula 2021.

Krajnji rok za podnošenje prijava, u skladu sa smjernicama ovog javnog poziva, je 30. april 2021. godine do 17:00 sati što potvrđuje datum završetka ispunjavanja onlajn formulara.

Prijave podnesene drugim putem (npr. putem faksa ili e-mail-a), neće biti uzete u razmatranje, kao ni prijave podnesene nakon isteka roka.