Back

Predstavnice Udruženja poslovnih žena u BiH u posjeti Službi za zapošljavanje KS

U prostorijama Javne ustanove “Služba za zapošljavanja KS” Sarajevo v.d. direktor Muhamed Bekto  održao je sastanak sa predstavnicom Udruženja poslovnih žena u BiH Dženisom Delalić.

Na sastanku je razgovarano o proteklim, kao i budućim projektima ovog udruženja. Poznato je kako je pokrenuta Akademija poduzetništva žena u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i partnerima. Prethodno su održane i radionice na kojima je učestvovao i v.d. direktor Muhamed Bekto gdje je polaznicama predstavljen program Akademije poduzetništva žena poduzetnicama iz Kantona Sarajevo i pojašnjeno na koji način mogu doći do podsticajnih sredstava Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Udruženje poslovnih žena BiH je nastalo kao odgovor na potrebu za jačanjem važnosti uloge i doprinosa žena poduzetnica, njihovog umrežavanja i promocije. Udruženje kroz svoj rad ostvaruje ciljeve kao što su jačanje poduzetništva žena kroz pružanje mogućnosti za međusobno povezivanje poduzetnica, pružanje stručnih savjeta o pokretanju i razvoju biznisa, kao i informacija o finansijskim i edukativnim mogućnostima, a vezano za poduzetništvo.