Back

Projekat vrijedan dva miliona KM

Delegacija EU objavila je da je u okviru projekta EU i Vlade Njemačke “EU za oporavak biznisa”, objavljen javni poziv za prijavu projekata u oblasti turizma vrijedan dva miliona KM za pomoć preduzetnicima u borbi protiv posljedica izazvanih virusom korona.

Menadžer projekta Nils Vessel izjavio je u Sarajevu da na poziv do 20. avgusta mogu aplicirati partnerstva koja uključuju do tri partnera, koja će dalje raspodijeliti sredstva krajnjim korisnicima, privatnim preduzećima i destinacijama.

“Visina mogućih odobrenih sredstava je 300.000 KM. Trajanje predloženog projekta ne može biti duže od 12 mjeseci”, naveo je Vessel ističući da se prijava može izvršiti na web stranici EU Delegacije u BiH.

Fond od dva miliona KM bespovratnih sredstava i tehničke podrške unutar projekta dostupan je za mjere oporavka turizma, koje se fokusiraju na aktivnosti poput razvoja strategije upravljanja destinacijama, pristupa novim tržištima za preduzetnike u turizmu, razvoja brenda, te razvoja akcionih planova održivog turizma.

Šef Sekcije operacija za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave Delegacije EU u BiH Nicolas Bizel podsjetio je da je pandemija virusa korona ozbiljno ugrozila  sektor turizma u BiH i da je potrebno napraviti strategiju turizma na nivou BiH, a da će EU pomoći da se ova privredna grana oporavi.

“Projekat EU za oporavak biznisa je  ukupne vrijednosti 13,7 miliona eura i  zajednički ga finansiraju EU sa 13 miliona eura i Njemačko ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj 700.000 eura, a provode ga Njemačko društvo za međunarodnu saradnju /GIZ/, Međunarodna organizacija rada /ILO/ te  Razvojni program UN /UNDP/”, naveo je Bizel.

Projekat “EU za oporavak biznisa” podržava mikro, mala i srednja preduzeća u BiH da nastave poslovanje i očuvanje radnih mjesta, a posebno će podržati preduzetnice, mlade i druge ranjive grupe u osnivanju vlastitih biznisa i u prevladavanju negativnog efekta pandemije stvaranjem otpornijeg poslovnog okruženja.